Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Време за смелост

Райско писмо #2439, публикувано на 30.07.2007

Бог каза:

Достатъчно игра на сигурно. Вие не трябва да сте помислили за всичко. Само защото не сте мислили за това преди, не означава, че то не е истина за вас. Ако сте чули послание, което ви казва да действате, действайте. Ако чувате послание, което ви казва да стоите на главата си, стойте на главата си.

Вие сте добри в отблъскването на послания, които идват при вас.

Повярвайте, че не знаете всичко. Разбира се, слушайте собственото си сърце, но различавайте когато слушате собствените си страх и нежелание, и навик на ума преди собственото си сърце. Може да сте заседнали в минало мислене. Може да сте заседнали. Може да сте хванати в кошара, ваше собствено производство, от която не можете да излезете, и все пак вие сте тези, които сте се поставили там. Вие можете да захвърлите оградата на кошарата настрана, или може просто да се изкатерите навън. Единствено умът ви е този, който ви е казал, че трябва да останете там.

Вашата мъдрост днес е да се осмелите. Осмелете се да правите, каквото чувате да направите. Осмелете се да избягате. Осмелете се да направите нещо по различен начин. Осмелете се да бъдете различни. Осмелете се да бъдете чути. Осмелете се да говорите. Осмелете се да се осмелите!

Нов свят е на път и вие ще бъдете част от него. Вие не можете да промените само това, което ви е особено удобно да променяте. Светът не може да се промени, когато вие оставате същите. Но светът се променя и вие трябва да се променяте с него. Промяната е сега.

Не се страхувайте да се впуснете в приключение. Ако трябва да се страхувате, страхувайте се да не се впуснете в приключение.

Опаковайте си раницата и излезте навън като трите малки прасенца, които търсят своето щастие.

Във вашия случай, вие търсите да дадете щастие. Вие сте щастливци да имате тази способност и сега трябва да я използвате.

Ще обърнете света с краката нагоре. Нима светът не е бил често с погрешната страна нагоре? Вие сте като масажист, който прави наместване. Вие работите с костите на вселената и вие реструктурирате вселената. Вие изглаждате равнините на съществуване.

Вие трябва да станете и да го направите. Може да се наложи да се местите. Определено има нещо, което вие ще трябва да промените. Не бъдете срамежливи в това отношение. Не бъдете страхливи. Ако трябва да имате страх, имайте страх от не възставане при случая. Даже да не сте били сигурни, че вашето име е било извикано, все едно – станете. Чуйте отново. Добре е да станете, дори ако не сте сигурни. Аз ще ви каже нещо. Вие не можете да сгрешите. Ако сте чули нечие чуждо име като своето собствено, правилно сте го чули.

Времето за великолепна промяна е тук и вие вече не сте случаен минувач. Танцува се танц и вие не можете да проседите танца. Вие трябва да се включите. Станете от заниманието си веднага. Оставете чиниите в мивката. Просто станете веднага и отидете до вратата на сърцето си, и слушайте посланията, които ви изпращам сега. Ослушайте се за посланията, които Аз ви давам. Възлюбени, вие сте готови за тях. Сега започнете да знаете, че вие сте готови. Каквото и да сте призовани да правите, станете сега и го направете.

Не е нужно да си опаковате багажа. Вие Ме вземате със себе си и това е. Ние се разхождаме заедно. Ще ви хареса. Как може да не ви хареса да се разходите с Мен? Как изобщо можете да Ми откажете?

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева