Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Дори и в малките неща

Райско писмо #2535, публикувано на 03.11.2007

Бог каза:

Целият свят се нуждае от герои и вие не сте изключение. Всеки от вас, всички вие се нуждаете от герои за да започнете да разбирате, че абсолютно всичко е възможно и за вас. Всичките ви герои бяха обикновени смъртни мъже и жени. Дори да са започнали живота си като кралски особи, те бяха обикновени смъртни мъже и жени. Разликата е, че те имаха визия, продължиха напред и преодоляха всякакви препятствия независимо от всичко. Те постоянстваха. Нещо беше от значение за тях и нищо не ги спря.

Дори в онези, които може да наречете лоши герои, гангстери, например, качеството на постоянството е същото. Идеалите и предпоставките им са различни, късогледи бихме казали Ние, и все пак те също имаха възхитителни силни страни. Може би анти-героите са анти-герои, така че да можете по-добре да видите кои сте вие и какви са вашите идеали.

Мистерия в света е как един брат става силен миротворец, а друг става силен воено-подпалвач.

Кралското наследство, богатството, привилегиите не създават герои, повече от колкото бедността и оскъдността на възможности предотвратява героизма на героите. Каква е липсващата съставка? Кой е факторът, който превръща обикновеността в героизъм?

Повечето герои не са тези, които побеждават на бойното поле на смъртните. Разбира се, трябва кураж за да се биеш в материална битка, и все пак такива герои са герои за един миг или за един път, и все пак, все още, нещо ги е довело до точката на материалния героизъм. Не е известно какво. Те са предприели действие, което е имало желан резултат.

След това има герои на ума, лекарите, учените, онези, които правят велики крачки за човечеството. Целият свят може да им се е присмивал до тогава, но знаейки една по-висша Истина, или имайки едно велико, силно желание в себе си, което не може да бъде успокоено, учените постоянстват и откриват това, което търсят. Ако не постоянстват, кой би заел мястото им?

И след това имаме великите герои на състраданието и мира. И има много такива герои, които са невъзпяти. Може би те са засегнали публично живота на малцина, а не на множества. Имената им не са запомнени в света, нито са били известни някога, и все пак те се герои във всеки смисъл на думата, освен за слава. Разбира се, не славата е това, което създава един герой. Славата е само едно малко нещо, което идва по-късно.

Герой, за какъвто говоря Аз идва от сърцето и от визията си. Той може дори да не знае, че е герой, защото героизмът изглежда много далечен от него. Един прост обущар може да е велик горой, само ако знаеше, само ако знаехте.

Геройте могат да дойдат от неочаквани места. Някой, който е бил изключителен анти-герой може да се превърне в герой. Как става това?

Героите не се създават мигновено. Някак, някъде по протежението, те са се отделили от тълпата и общественото мнение. Те често са вървели срещу течението и след това са изплували като герои. Техният героизъм не е бил предвиден. Те не са знаели, че ще станат герои. Може никога да не са забелязвали своя героизъм. Героизмът им е бил ден за ден и толкова близък до сърцата им, че те не са имали никаква представа за него, все пак са били герои независимо от това.

Някога в живота си вие сте били герой за някого. За своите много малки деца, вие сте героят на живота им. Вие сте фронтът, от който идват всички съкровища. Вие сте този, към когото поглеждат и като когото искат да бъдат.

Да имаме герои е съществена част от Човешкия живот. Трябва да има герои и вие трябва да ги имате. И ако не намерите герои, на които да се възхищавате, тогава бъдете герой за себе си. Разбира се, вие не се превръщате в герой, като се опитвате да се отправите да бъдете герой, а по-скоро като вдигнете погледа си и видите пред себе си онова, което е ваше за вършене. Дори и в малките неща.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева