Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1862 Waarom Jij Hier Bent, 10 december 2005

HEMEL #1862 Waarom Jij Hier Bent, 10 december 2005

God zei:

Je denkt toch niet dat je hier levend op Aarde bent voor niets, toch? Je moet weten
dat je hier ergens voor bent. Dat je een groter doel dient dan je eigen bestaan.
Je moet weten dat je hier alleen voor jezelf bent, of hoofdzakelijk voor jezelf.

Je bent hier voor een groter doel dan zelfs de grootste dichters zich hebben voorgesteld. Je bent hier niet voor een redding. Hoe kan een Goddelijk Wezen gered worden? Wat is er te redden? Er is niets om jou van te redden. Maar als je van iets gered moet worden, zal het van een foutieve gedachte zijn. De meeste van jullie gedachten zijn foutief, geliefden.

Illusies bepalen het grootste gedeelte van jouw gedachten. Laten wij jou redden van illusie. De illusies waar jij in leeft zijn fantastisch, maar ze zijn niet mooi. Het is niet mooi omvan jezelf te denken zoals je normaal doet. Ik vraag jou om grotere gedachten te verzamelen van jezelf en de redenen voor jouw bestaan. Jij bent een wezen met veel redenen. In termen van de wereld, je dient meer als een doel, en toch kun jij je niet vrijmaken van Mijn Ene Doel.

Jij bent hier op de aarde voor dezelfde reden als Ik in de hemel ben. Wij bestaan om licht te schijnen. Wij bestaan om de wereld te vertellen dat er veel meer is dan het blote oog kan zien.

Ik ben niet hier om de ondergang te verkondigen, en jij ook niet.

Ik ben niet hier om fouten aan te wijzen, en jij ook niet.

Ik ben hier om licht aan de wereld te brengen, en jij ook.

Jouw keus is om licht aan de wereld te brengen of het in een simulerende duisternis te laten. Welke kies je? Iedere dag kies jij. Je kiest een beperkte weg of een omvangrijke weg. Je kiest om dingen te laten liggen, of om licht te schijnen.

Je kiest om lief te hebben, of om niet lief te hebben. Er is geen andere vraag.

Wat zul je op dit moment en het volgende kiezen?

Welke rol zal je spelen? Kom je aan de voorkant of blijf je in de zijkanten hangen.
Zal je het verlichten van de wereld aan iemand anders overlaten, of zul je naar voren komen en licht laten schijnen. Zelfs als je het beperkte licht dat jij denkt dat het alles is dat jij bezit laat schijnen, laat het dan schijnen. Door het laten schijnen van wat licht, zul jij het grotere licht binnenin jou waarnemen. Jouw weg zal verlicht zijn omdat jij het van iemand anders verlicht.

Er is zoveel licht binnenin jou dat jij de hele wereld kunt verlichten. Al het licht dat onder de manifesterende wereld ligt, en al dat voorbij de manifesterende wereld ligt, is het licht waarvan jij gemaakt bent, en het is het licht dat ter jouw beschikking is om te schijnen.

Eerst begin je met een schepje van Mijn Licht, en dan een grote schep, en dan laat je het schijnen met allebei je handen, en met al je kracht. Om Mijn Licht te laten schijnen is helemaal geen kracht nodig. Het is een natuurlijk iets om te doen. Het is wie je bent en alles wat je geleerd hebt is vrijgesteld. De wereld heeft jou geleerd dat jij minder bent dan licht, en jij was het eens met de wereld.

Nu wees het eens met Mij. Verzaak de dictaten van de wereld om het te helen. Laat de wereld zich koesteren in in het Zonlicht van jouw hart.

Werp een vriendelijke blik op de wereld. Gooi jouw liefde omhoog. Laat de liefde gaan waar het wil. Laat liefde verliefd worden. Wees nu voor eens en altijd klaar met al het andere wat jouw hart is binnen gekropen. Liefde zal het overvloeien, en het zal verdampen. Al de mindere emoties zullen eruit gezet worden om nooit meer terug te keren. Er is alleen ruimte in jouw hart voor liefde. Laat liefde heersen. Laat liefde het volle effect nemen. Bespetter de wereld met jouw liefde -- jij zult ook bespetterd woden.

Geliefden, ga voort en verdrink jezelf in liefde Daarom ben je hier. Dit is wat jij voor bedoeld bent. Bespetter het medium van jezelf. Vermenigvuldig liefde door de hele wereld. Laat Mijn Licht schijnen, geliefden. Laat het ver schijnen.