Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1824 Voorbij, 2 november 2005

HEMEL #1824 Voorbij, 2 november 2005

God zei:

Jij was aanwezig op het moment van jouw creatie. Er was nooit een tijd dat jij niet aanwezig was. Maar jij had niet de tijd nodig om aanwezig te zijn. Jij was er voor die tijd. Tijd is een ingebeelde gedachte die jij voorbij gaat, liever net als het oog van een naald. Of, We zouden kunnen zeggen dat tijd door jou voorbij gaat.. In ieder geval, tijd gaat voorbij. Het is een voorbijgaande voorliefde, of fantasie, als je dat liever hebt.

Het is onmogelijk om de tijd vast te houden. Tijd is zo ontsnappend.
Tijd wil simpelweg niet stil staan. Het is net als het tegenovergestelde van stilheid. Stilheid blijft stil. Het heeft geen begin en geen einde. Het heeft geen onderbreking. Zelfs in het gezicht van de tijd, is er stilheid. Het is hier nu overal. Te midden van het geluid, is er stilheid.

Een waterval heeft een bron. Het spetteren is niet de bron. Het spetteren is de uitstroming van de bron.

We kunnen het leven op Aarde het spetteren beschouwen. Het spetteren heeft geen effect op de Bron. De Bron is niet verdampt door het spetteren. Spetteren is spetteren, en Bron is Bron. Spetteren is tijdelijk. De Bron is voor eeuwig.

Eeuwig betekend geen begin en geen eind. Als er geen eind aan eeuwig kan zijn, kan er ook geen begin zijn. Er was niet een “voor die tijd” meer dan er “na die tijd” was, want tijd bestaat helemaal niet. Er is Eeuwigheid, en dat is alles dat er is. Eeuwigheid is al omgevend, zelfs als er niets is om te geven. Er is niets voor Eeuwigheid om zijn armen erom heen te slaan. Eenheid en Eeuwigheid – want anders kan er zijn.

Er zijn andere synoniemen voor Eenheid en Eeuwigheid. Er is liefde, en er is blijdschap. Wanneer het er op aankomt voor jou, is er niets anders. Dit betekent ook dat er niets anders is om Eenheid enz. te onderscheiden. Er is ook geen ander. Als er alleen Eenheid is, is er geen tweeheid. Als er alleen Eeuwigheid is, is er geen tijd of tijdeloosheid. Er is Eeuwigheid wat veel te vast is om in tijd te passen. Als er alleen liefde is voorbij emotie, dan boosheid en angst en jaloersheid en haat zijn allemaal verzonnen. Zij zijn eersteklas trivia. Zij zijn als spijkers geslagen in het hout en weer eruit gehaald om er weer ingeslagen te worden in hetzelfde houd op een andere dag. Zijn bouwen niet echt iets. Zij zijn gewoon een bezigheid.

En ruimte, wat jij denkt dat jij daar in voor beweegt, is ook ingebeeld.
Jij neemt helemaal geen ruimte in. Jouw lichaam wel, maar het materiaal is eigenlijk immaterieel. Jouw lichaam zit in een stoel in een kamer in een huis in een straat enzovoort. Eigenlijk, is er geen ruimte voor jou om in te nemen. Jij bent ruimteloos en tijdloos.

Jij bent niet echt scheidende zielen, maar voor de gemakkelijkheid van communicatie, zeggen Wij dat. Er is een Ziel, en het wandelt niet door de ruimte. Er is het concept van ruimte, maar ruimte zelf bestaat niet.

Jij bent groter dan ruimte. Jij bent groter dan tijd. Toch kan het alleen voorgesteld worden dat jij groter bent, omdat tijd en ruimt dat niet zijn, dus hoe kan jij nu groter zijn?

Jij kunt niet groter dan iets zijn. Jij kunt niet groter dan liefde zijn, want jij bent liefde. Jij kunt niet meer dan Eenheid zijn, want jij bent Eenheid.
Jij kunt ook niet minder zijn. Er is niet meer, en er is niet minder. Eenheid staat alleen, maar is niet eenzaam. Het zijn menigtes die eenzaam zijn. Voorgestelde apartheid van Eenheid is eenzaam. Apartheid en eenzaamheid kunnen alleen voorgesteld worden.

Jij leeft in een voorgestelde wereld, geliefden. Het zijn jouw gedachten die ronddwalen. Jouw hart blijft stil. Natuurlijk doet het dat. Jouw hart is Een met de Mijne, en de Mijne is Een met die van jouw. Oh, Mijn geliefde Zelf, Wij verzinken in Eenheid. Of Wij staan op. Wel, we kunnen allebei niet doen, omdat We blijven waar we nu zijn.