Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2173 In het Veld der Liefde 18 Oktober, 2006

HEMEL #2173 In het Veld der Liefde 18 Oktober, 2006

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Dat je op de Aarde bent, is redden genoeg om hier te zijn. Aanwezig zijn, hou je niet bezig met redenen noch manieren die dit tot doel hebben. Als je de wieken van een molmen draait, draai het dan omwille van de zegen het te draaien. Als je een taxi bestuurt, bestuur ze ten dienste van degene die momenteel met je rijdt. Als je een ontwerper bent, ontwerp voor de liefde van het ontwerpen.

Als je een leraar bent, doe het dan niet voor een maandloon. Wees betaald, maar onderwijs voor de liefde van kennis en voor de liefde van de zielen die voor je plaats hebben genomen. Onderwijs voor de liefde hiervoor.

Als je een verkoper bent, verkoop je hart, niet enkel goederen.

Als je zaken doet, win profijt, en geef waarde.

Je hoeft geen Heilige Man te zijn, zoals het in de wereld geïnterpreteerd wordt. Je hoeft geen heilige te zijn. Je hoeft ook niet zelf-dienend te zijn. Je bent bedoeld om wereld-dienend te zijn, God-dienend. Als je waarachtig voor #1 wil uitzien, zoek dan voor Mijn interesses. Mijn interesse is liefde. Laat het ook die van jou zijn.

Ik bedoel hier niet mee, dat je jezelf moet zien als een goed-doener, hoewel, als je per toeval een deugniet bent, kan het da je voldoende deugnieterij meegemaakt hebt, om je een levenlang van te voorzien. Draag jezelf op iets anders te gaan doen. Geef jezelf een promotie.

Wat jou ook bracht tot waar je nu bent, jij bent degene die blijft of verdergaat. Jouw leven hangt van jou af. Kies je doel in je leven. Kies waar je vervolgens zal stappen, en kies jet red. Verlies jezelf in het proces, en dat is wanneer je jezelf aan het einde van de regenboog bevindt. Vergeet jezelf, en alle kleine draaiingen zullen verdwijnen. Hou Mij voor je uit. Dat betekent dat je volgt. Kan je iets beter doen, dan Mij te volgen?

Als je niet weet waar ik ben, volg dan je hart van Liefde. Wees goed voor jezelf. Maak je nergens zorgen over. Maak je geen zorgen over wat anderen zouden kunnend enken. Maak je geen zorgen over wat jij zelf denkt. Eenvoudigweg volg de liefde, niet voor gewin, maar voor de liefde zelf, voor de liefdevolle reden je hart te volgen. Goedheid weet, je hebt je hart genoeg genegligeerd. Maak je geen zorg over wat nu de slimste handeling is. Maak je eerder zorgen over wat het liefdesding is dat je kan doen, en doe het dan.

Als je een stand zoekt, zoek het dan met de vreugde ervan. En als je het zoekt, omdat het in jouw lijn van werk noodzakelijk is, zoek het dan met dezelfde vreugde. Maak vreugde het belangrijkste, de winst het tweede belangrijkste.

Wees de beste in het leven. Wees een sportman. Volg de hoffelijkheid van het spel. Maak je leven groots. Wees iemand die om anderen geeft, niet meer dan om jezelf, niet minder dan jezelf, maar gelijk. Geef iedereen een eerlijke aandacht. Laat niemand erbuiten. In het veld der liefde, maak je geen zorgen om wie je leuk vindt of hoeveel. Wees alert op hoeveel je hart erom geeft, en verplicht je hart dan. Als je een indruk in het leven wil maken, laat je hart dan overal waar je komt. Laat het in hoge plaatsen, en in lage. Je hart ergens achter laten, betekent hetzelfde als het te houden, geliefden, het intact houden, het levend houden, het zijn licht schijnende houden, het een baken houdend, zodat andere harten kunnen volgen. Je doet je hart voor Mij schitteren. Je laat het voor mij schijnen. Wat kan je anders voor Mij doen, geliefden, dan je hart te laten schijnen?

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org