Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2172 Toen jij geboren werd… Oktober 17, 2006

HEMEL #2172 Toen jij geboren werd… Oktober 17, 2006

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Je bent niet uit twijfel ontstaan. Je ontstond uit liefde. Er was geen twijfel over jou, je geboorte, je aanwezigheid op Aarde. Jij hebt evenveel het recht om hier op aarde te zijn, als eender wie. Jij hebt evenveel recht als Christus.

Weet je dan niet dat ik jou in Zijn plaats heb gestuurd? Ik heb zaden van Christus gezaaid, en ik kijk al uit, wanneer ze zullen ontkiemen. Ik zie de zaailingen, en , kijk, Ik zie ze ontkiemen. Ik, Jouw Vader, Christus jouw broer, op Aarde rond springend, de Aarde overmeesterend, onmeetbaar, op de Aarde, zijn in jou verenigd. Het is aan jou om over te nemen waar Christus heeft geëindigd. Nu ben jij degene die de vermommingen en verblindingen van de Aarde moet wegnemen. Jij bent de ene lichtende Aarde. Het is jou gegeven.

Dit is geen last, geliefden. Jullie dragen het gewicht van de Wereld niet. Jullie dragen zijn Licht.

Alle genen zijn de Mijne. Denk aan hen, alsof ze die van Christus zijn. Het heeft geen belang wat jij ervan denkt. Ze zijn de Mijne, aan jou evenzeer zo gegeven, zoals ze aan Christus gegeven waren, aan jou doorgegeven, met Mijn wens, dat jij weet wiens Almachtige Tegenwoordigheid jij bent, en dat jij liefdevol het glanzende licht van Mijn Aanwezigheid openbaart.

Maak je geen zorgen, dat je niet in Bethlehem geboren bent. Maak je geen zorgen dat de drie koningen niet gekomen zijn. De sterren waren je genadig. Jij was geboren, waar je ook geboren bent. Ongeacht wie je baarde, Ik gaf je het leven, en ik gaf het aan jou, om de nederige Aarde te verlichten. Jij bent een ster, die aan de Aarde geschonken werd. Jij bent een Godster aan de Aarde gegeven.

Laat één gezicht vandaag oplichten. Laat het jouwe oplichten.

Je bent naar de Aarde gezonden om het te verlichten, en daardoor ook verlicht te zijn. Je beroep is niet je doel, geliefden, tenzij je het als een beroep beschouwt om de wereld te verlichten. Ongeacht welk werk je in dit leven doet, of het nu nederig of dapper is, het is een kleinigheid in vergelijking met wat je voor Mij doet. Wees een ridder, en je vertoont ridderlijkheid voor Mij. Wees een ingenieur, en je ontwerpt voor Mij. Schrob vloeren, en je doet ze voor Mij schijnen.

Zoals je Christus aanbid, aanbid ook jezelf.

Christus is niet naar het verleden verplaatst. Hij dient in het heden. Hij bloeit in jou. En zo moet je uit het verleden komen, omdat jouw vasthoudendheid eraan je tegengehouden heeft. Het verleden schiet kleine peilen naar je, en veroorzaakt ongenoegen. Pluk die peilen eruit. Ze behoren je niet toe. Ze zijn, als blaadjes die vallen. Wat doe je met blaadjes? Je rakelt ze samen, en je verzamelt ze in een zak of je verbrandt ze. Bevrijd jezelf van vallende bladeren uit het verleden. Schud ze af. Je moet ze voorbij lopen.

Je bent een vrij wezen op Aarde. Je bent niet vastgeketend. Je bent niet belemmerd. Je bent Mijn Licht. Kom uit de hoek, waar je jezelf hebt geplaatst. Goddelijk kind van God, jij, die mijn kenteken op je hart draagt, sta op en schitter. Begin. Je kan de eerste moeten zijn, omdat anderen misschien aarzelen. Ze wachten op een signaal van jou. Sta op en laat dat je signaal zijn.

Je hoeft niet te spreken. Je hoeft geen priester zijn, en sermoenen houden. Je hoeft geen toga te dragen. Je hoeft geen speciale titel te hebben. Mens is voor jou titel genoeg. Wees het waardig, geliefde, wees het waardig.

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org