Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1896 Belofte Vervuld, 13 januari 2006

HEMEL #1896 Belofte Vervuld, 13 januari 2006

Roep uit waart een mens bekwaam in is. Dit is wat Christus and alle Groten deden. Zij vervulden hun belofte. Belofte vervuld is mogelijk bewaarheid.

Jullie bezitten grote macht, toch zijn jullie er verlegen van. Nu is het tijd om die grote macht te benutten die Ik geïnvesteerd heb in jullie. Vervuld, jullie zullen een vervulling zijn van alles waarvan in de Hemel en Aarde gedroomd is.

Als een kind van God, hebben jullie onvoorstelbare glorie en macht. Jullie hebben ongebruikte spieren, ongenoemde en vanaf nu ongeboren, ongeboren omdat jullie ze nog niet ontwikkeld hebben. Als een armspier een metalen band kan doorbreken die erom zit, zo kunnen jullie door het staal van gedachten die jullie onderdrukken doorbreken. Jullie hebben spieren die nog moeten buigen.

Vandaag is het begin van grotere gedachte en realisatie.

Ik neem jullie vandaag mee naar Mijn voorkamer, en Ik wijd jullie in met de platen van het grote leven op Aarde. Dit is een geleidelijke opvoering wat altijd is geweest. Dit is niet nieuw. Jullie hebben een lange tijd op de drempel gestaan. Nu gaan jullie de drempel over. Nu gaan jullie de aarzeling voorbij. Nu komen jullie de grote hallen van het leven binnen.

Nu zijn jullie uitgebreide liefde. Nu zijn jullie doorbrekende liefde. Nu hebben jullie de kennis voorbij het leven en dood die de simpele kennis van Waarheid is. Jullie zijn een Ridder van Waarheid. Bij jullie Eigen-Zijn, verslaan jullie de dragen van onwetendheid en heimelijkheid. Jullie verslaan ze door van ze weg te lopen. Jullie halen jezelf tevoorschijn. Jullie ontbloten jullie hart. Het barst uit jullie en gaat verder, en nieuwe bloemen bloeien op aarde. Jullie hart is vruchtbaar. Waar er een woestijn was, is nu liefde.

Op dezelfde manier dat het water stijgt, neemt de liefde in jullie hart de wereld over. Er is een getij van liefde die niet gekalmeerd kan worden. Het kan niet meer teruggehouden worden. Dit is de wedergeboorte van Christus. Het is de wedergeboren liefde, de liefde die opnieuw de Aarde bezoekt, liefde die de Aarde bedekt, lieve zichzelf uitroepend op Aarde. Van de daksparren van de Hemel, wordt liefde verkondigd, en liefde wordt de weg van de hele wereld. Her is geen andere weg.

Alle andere wegen zijn te kort geschoten. Alleen liefde reikt ver genoeg. Alleen liefde doet dat. Niets anders zal bevredigend zijn.

Wie zal de eerste zijn om de bloem van liefde te plukken en de zaden te verspreiden zodat een nieuwe wereld wortel schiet? Wie zal de nieuwe ranken ineen vlechten? Wie zal de eerste zijn die de nieuwe bloemen ziet opkomen, nieuw fruit ziet groeien en nieuw fruit zal laten rijpen? Jullie zullen dat zijn.

Dit is geen magie, dit is de ontwikkeling van het hart. Jullie hart, die in veel te lang in de schaduw heeft gestaan, kijkt om het hoekje. Het zal zien, en het zal gezien worden. Het zal helemaal opkomen. Alle harten zullen blootgelegd worden. Vanaf deze dag, zal het hart van God heersen. Waar anders zal het heersen dan in jullie hart? Niet langer afgezonderd, zullen de harten uit hun schuilplaats tevoorschijn komen. Zij zullen zichzelf bekend maken.

Ik, God van de Harten, heb dit gewild. Wat Ik wil zal werkelijkheid worden. Jullie, Mijn geliefden, zijn de dragers van de vruchten van Mijn dromen. Jullie zijn Mijn belofte op Aarde zichtbaar gemaakt, moedig gemaakt, levendig gemaakt, gemaakt om door te breken naar de status van een ster.

De naam New Age is niet groot genoeg voor zo’n vruchtbaar gewas van de wereld. Het Beloofde Land is niet groot genoeg. Alleen de Hemel is groot genoeg. Dus Hemel en Aarde zijn vandaag geboren. Dit is Hemelse geboortedag in de rechtbank van de Aarde. De Hemel heeft zijn mening, de liefde zijn weg.

Vanaf deze dag, is alles veranderd. Het is veranderd simpelweg doordat de harten uit de schaduw komen. Uit de schaduw komen, harten creëren licht, en de brandende wereld begint zijn koers om de Zon heen, en alleen Zon is, want liefde zal doorbreken en de gehele wereld overnemen simpelweg omdat jullie er zijn.

Vertaald door Emmy Bouwman