Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1897 Het licht Dat Jullie Zijn, 14 junuari 2006

HEMEL #1897 Het licht Dat Jullie Zijn, 14 junuari 2006

Welke wonderen gaan jullie verrichten? Ik vertel jullie dat in dit leven op Aarde, jullie al onbewust groter wonderen hebben verricht. Als jullie bestaan op Aarde geen wonder is, zou Ik willen weten wat het dan wel is.

Jullie zijn een Wezen. Jullie zijn iemand die denkt en rondloopt en meer, maar, het meest van alles, jullie zijn een Wezen. Jullie zijn een Menselijk Wezen, het meest geweldige van Mijn creaties. Onderschat jullie zelf niet en wat jullie in staat zijn. Begin jezelf te waarderen.

Jullie zijn in staat tot grote daden. Jullie zijn in staat tot grote gedachten. Wat voor begaafdheid jullie tot nu toe over het hoofd gezien hebben maakt niet uit. Jullie licht kan nu schijnen. Jullie begaafdheid is niet geordend zoals dag en nacht of door een kalender. Het moment dat jullie bepalen, zal jullie begaafdheid schijnen. Het hoeft op niets anders te wachten dan op zichzelf. Geen buitenbel hoeft te rinkelen. Geen massa hoeft gereed te zijn. Jullie hoeven je niet voor de gelegenheid speciaal aan te kleden. Al wat jullie hoeven doen is jullie licht naar buiten te laten komen. Wel, misschien moeten jullie eerst ontwaken, maar dat is niet nodig. Al slapend hebben jullie grote wonderen verricht.

Slapend licht is nog steeds licht. Omdat jullie licht nog niet helder naar buiten is gekomen, betekent het niet dat het vruchteloos is. Slapende energie is nog steeds energie. Een niet ontbrande vuurpijl is nog steeds een vuurpijl. Jullie zijn een fenomenaal Menselijk Wezen. Nog niet ontwaakt zijn jullie nog steeds een fenomenaal Menselijk Wezen.

Wanneer gaat jullie licht doorbreken tot laaiende vlammen? Wanneer zullen jullie beslissen dat jullie klaar zijn? Het feit is dat jullie dat nu al zijn. Jullie houden een schat in jullie hand, en jullie hebben het niet gezien. Jullie zijn onbewust van jullie waarde. Dat is onwaardig van jullie, om te ontkennen wat van jullie is. Jullie zijn net als Petrus die Christus ontkende. Jullie hebben het Christelijke Licht in jullie ontkend. Jullie hebben het van jezelf ontkend. Jullie zijn een grote tovenaar van illusie geweest. Jullie hebben geloofd in schemering en hebben het jullie eigen genoemd. Jullie hebben geloofd in de afwezigheid van licht terwijl jullie het licht zelf zijn.

Jullie hebben Mij vingerwijzend naar jullie gezien. Net als in een massa, hebben jullie om je heen gekeken en konden niet geloven dat Ik jullie bedoelde. Natuurlijk, bedoel Ik jullie. Ik weet wie jullie zijn, en Ik zie jullie licht. Het is jullie zelf die dat niet zien. Jullie hebben dimmers over jullie ogen gedaan. Weten jullie niet hoe jullie ze kunnen verwijderen? Waarom zouden jullie ze niet verwijderen?

Misschien hebben jullie je veilige gevoeld in de schaduwen. Misschien hebben jullie veiligheid voor vervulling gezien?. Hebben jullie dat?

Willen jullie alsjeblieft naar buiten komen naar het heldere zonlicht en erkennen dat jullie de Zon zijn, en dat het aan jullie is om de mensheid op Aarde te verlichten en de menselijke verbijstering wegdoen? Het klaroen geschal is aan jullie, geliefden. Jullie zijn degene die wakker maakt. Ja, jullie zijn als de vroege ochtendzon die jullie kamer binnenkomt. Net als de zon die bescheiden in jullie kamer binnenkomt, zal jullie licht schijnen op de wereld. Kom, maak jullie debuut. Het is maar een kleine aflevering van Mijn licht die jullie maken. Sta vroeg op net als de melkman, en lever Mijn licht af. Jullie weten niet wat jullie zullen aansteken, wat een vrolijkheid jullie zullen creëren, welk hart jullie zullen optillen, welk leven jullie zullen verlichten en bedoeling aan geven.

De wereld wachtte op jullie licht. Geef het nu.

Jullie hebben gewacht op de wereld om wakker te worden voor jullie. Jullie hebben het verkeerd, geliefden. Jullie zijn de zonsopkomst. Het licht dat jullie zijn begint op te komen aan jullie.

Vertaald door Emmy Bouwman