Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2576 Jouw dagelijks brood, 14 December, 2007

HEMEL # 2576 Jouw dagelijks brood, 14 December, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

Geliefden geliefden, moet je dan andere zaken jouw erkenning van Mijn Liefde laten overschaduwen? Mijn Liefde is overvloedig, en en toch duw je het opzij, zoals je een waardevol papiertje opzij duwt, terwijl je naar de rekening kijkt. Je schudt de papieren alsof ze van gelijke waarde waren. In de zin, waarin Ik spreek, vraag Ik je om een proper bureau te hebben. Heb één enkel blaadje waar je eerst naartoe kijkt.

Of beschouw mij als een screen saver, die je op je computer hebt staan.
Beschouw mij al seen pen, om meet e schrijven. Op die pen staat geen reclame voor Mij. Je schrijft gewoonweg met Mij. Hoeveel pennen wil je op je bureau, als Ik er ben? Maak het eenvoudig om Mij te vinden. Zou je dan niet liever met minder afleidingen zijn? Wees dan minder afgeleid.
Het is niet opdat je op iets in het menselijke leven focust, dat je Mij moet vergeten. Laat Mij de achtergrondmuziek van je leven zijn. Laat Mij de muziek in je hart zijn.
Als je een schip was, laat mij de figuur op de boeg zijn.
Als je een boek was, laat Mij de titel zijn, laat Mij de witte bladzijden zijn, waarop je schrijft. Laat Mij tussen de lijntjes zijn.
Laat Mij overall in je leven aanwezig zijn. Laat Mij overall zijn, waar je kijkt. Laat Mij het geluid van je voetstappen zijn. Laat Mij je hartslag zijn, die Ik natuurlijk ook ben.
Waarom zou je ook één moment zonder Mij willen doorbrengen, als je Mij toch al hebt?
Ik ben geen afleiding van jullie leven, geliefden. Je leven is de ene afleiding na de andere van Mij geweest.
Ik ben jouw Vitaliteit. Ik ben je dagelijkse leven aanwezig. Ik ben je Dagelijks Brood.
Ik ben de gist die jouw brood doet rijzen.
Ik ben de hendel van je leven. En Ik ben het Speelveld.
Leef je leven en voeg Mij eraan toe. Je kan je evengoed bewust zijn van wat steeds aanwezig is.
Denk je echt dat een zilver munt meer reëel is dan IK? Denk je dat de schepping krachtiger is dan de Schepper ervan?
Wat kan krachtiger zijn, dan de essentie van het leven? Is de machtige eik krachtiger dan de eikel waaruit het ontstond? Zichtbaarder, ja, krachtiger? Denk je dat echt? Datgene wat onzichtbaar is, is krachtiger dan wat je ziet. De Bron van Manifestatie overstijgt elke dag de manifestatie zelf.
Voel gewoon een klein beetje van Mijn Liefde. Laat Mijn Liefde je vergezellen. Weet dat Ik naast je aan de tafel van het leven zit. Weet dat Ik naast je in je wagen zit. Hoewel je achter het wiel zit, ben Ik de bestuurder. Ik ben het, waar je de auto voor rijdt, en Ik ben het waar je heen rijdt.
Kom, laat on seen tijdje stil in contemplatie zitten. Ik ben overweldigd door jouw licht. Het verwondert Mij dat je niet alles ziet wat Ik zie, want ook Ik vergeet soms dat je afgeleid bent. Ik ben het licht in jou, en jij ziet Mij niet, en je ziet het eigenste licht waar je uit gemaakt bent, niet eens. Je ziet alle andere dingen, en toch mis je zaken uit jezelf.
Het is geen verplichting om Mij in je bewustzijn te houden, maat het is noodzakelijk zelfs een minuut, heb de stille gedachte: God. Zelfs ééns om de vijf minuten. Zelfs eens per uur. Zelfs eens per dag, of beter, om alles om je heen je aan onze onmiskenbare Eénheid te herinneren, Eénheid van Hart, Eénheid van Liefde, Eénheid van Leven, Eénheid van Bestaan, eenvoudige Eénheid. Je bent Mijn Geliefde, en er is niets anders wat je kan doen, en er is geen enkele manier waarop je de Waarheid van wat Ik zeg kan ontkrachten.
Vertaald door Leen Joseph,
Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org