Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2577 Een visioen van Gods liefde, 15 December, 2007

HEMEL # 2577 Een visioen van Gods liefde, 15 December, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

Woorden drukken niet uit. Ze verduidelijken iets, ze geven een hint, maar ze drukken niets uit. Wat kan het kleine word liefde zijn, naast wat het echt voorstelt? Welk kwatrijn kunnen de vier letters openbaren?

Hetzelfde geldt voor het word God voor Mij of gelijk welk word voor Mij – woorden kunnen enkel een deeltje, een onduidelijk beeld weergeven. Hoe dapper zijn de woorden niet, die Mij proberen te vertegenwoordigen.

En hoe dapper ben jij dan niet, om ze te gebruiken! Op papier, is het beste wat je kan doen, woorden gebruiken. Je hebt van Mij geen foto’s. Misversta Mij niet. Ik ben blij met de woorden die beginnen om het bewustzijn van de Ene Boven Vergelijking te openbaren.
In het leven, boven woorden, hoe dan ook, geef jij Mij door jezelf bloot. Je gebruikt de glimlach. Je gebruikt actie. Je werft me aan. Je zendt Mij uit, in de wereld.

Natuurlijk openbaart de natuur. Een foto van de lucht, is zo dicht bij een foto van Mij als je kan geraken. Foto’s van baby’s en lieve dieren is zo dicht als je kan geraken. En jij, geliefden, foto’s van jouw leven zijn even dicht bij Mijn beeltenis als je kan geraken. Ik hoef niet letterlijk gezien te worden, want ik heb jou om te openbaren wie en wat Ik ben. Ik heb jou om liefde aan de wereld te schenken, in Mijn naam. Jij bent de gekozene om te voelen, weten en Mijn liefde te zijn.

Sommigen kunnen naar een foto van Mij verlangen, maar dan zou Ik God niet zijn. Geen enkele foto kan van Mij genomen worden. Geen tekening getekend. Om Mijn foto te kunnen nemen, dan zou ik enkele randen en grenzen moeten hebben. Zoals het is, ben Ik puur licht, en dat betekent dat ik grenzeloos ben.

Niemand zou Mij in iets minders willen maken dat Ik ben, om een foto van Mij te kunnen hebben. Als je een glimp van Mijn licht zou willen vangen, kijk dan in jouw ogen, en je zal beginnen een foto van mij te zien, in de reflexie van je eigen ogen.

De grap is aan jou, natuurlijk, want de schijnbare grenzen bestaan ook al niet! Enkel al seen mirage. Enkel als een façade. Jij bent ook van een veel grotere grootsheid dan je vorm aantoont. Gelijk welke uiting van jou, is minder dan jij, want geen enkele uiting van jou, kan je hart tonen, wat hetzelfde als dat van Mij is – al die liefde.

Stel Mij met Liefde gelijk. Je kan foto’s nemen, die liefde tonen, maar het zijn geen foto’s van liefde. Foto’s kunnen naar een gebeuren van liefde verwijzen. Ze zijn als close-ups van grootheid. Maar van wijdsheid, zelfs de grootste lucht, kan niet beginnen een beeld van de Grootsheid te geven. Zoals Ik, Wijdsheid is voorbij gelijk welk beeld je je van Mij zou kunnen maken. Grootsheid is voorbij Grootsheid.

Toch in enkele punten van ingebeelde tijd, kan je een glimp van ie Grootsheid vangen. Je vangt een glimp van Mijn Licht. Je vangt een Glimp van Mij. Je kan meer scènes van Mijn aanwezigheid opscheppen. Je kan Mijn liefde vlottend houden. Je bent Mijn Liefde, geliefden. Al wat je echt moet doen, is te zijn wie je echt bent, niet dat vooropgemaakte beeld, dat zo bezorgd is over de kleinheid van zichzelf.

Welke zorgen heft liefde? Het blijft enkel groeien. Het probeert niet aan zichzelf te blijven vastklampen. Liefde strooit zichzelf overall uit. Het houdt zichzelf, zonder aan zichzelf te denken.

Als je alles wil worden, wat je ooit had willen zijn, dan heb je alleen life te hebben. En toch, geliefden, liefde is niet iets wat je doet. Niets hoeft hieraan gedaan te worden. Je moet het enkel zijn, aanvaardt dat je liefde bent. Je bent een platform van liefde, en dat is waar je vandaan komt. Maar als je denkt dat je uitstraling op de globe van de wereld jouw eigen uitstraling is, dan is er onrust in je hart, en wordt je ego-centrisch. Wees, eerlijk en waarheidsgetrouw, liefde-centrisch. Jij bent Mijn geliefde.

Vertaald door Leen Joseph

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org