Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5888 - Maak Jouw Hart zo Goed als Nieuw

God zei:

Jouw hart is uw deuropener, en toch, ondanks dat, vindt de deur van jouw hart ook gelegenheden waarbij het sluit. Alsjeblieft, weet dat ik het begrijp. Je hebt je eigen visie zoals jij het ziet. Wanneer je hart zich begrensd voelt, weet je niet hoe te overleven en je hart open te houden op hetzelfde moment. Het is natuurlijk en begrijpelijk voor je om je terug te trekken. Het is eenvoudig te zien hoe je je voelt, in feite, dat je geen andere keuze ziet dan, misschien af en toe, te rennen voor je leven.

Laten we een manier vinden om jouw hart, jouw ideeën, jouw manier van zijn in de wereld te redden, en toch vooruit te gaan. Waar je hart wordt gekwetst, welke mogelijkheden er zijn waarbij je voorbij de pijn kunt gaan en jouw hart zo goed als nieuw kunt maken?

Alsjeblieft, weet dat Ik begrijp dat er momenten zijn dat je op een andere manier verder moet gaan. Misschien wordt je onder de huidige omstandigheden,niet gehoord. Worden jouw behoeften niet gehoord. Als het huidige onderwerp jouw prioriteit is, is het natuurlijk moeilijk voor je om door te gaan wanneer je hart zich over het hoofd gezien voelt en inderdaad misschien over het hoofd wordt gezien.

Wat betekent opnieuw beginnen? Als de mensen waar je momenteel mee samenwerkt je niet kunnen horen, misschien probeer je het dan nog een keer met deze medewerkers. Als begrijpen zich opent, is dit goed, en het voelt goed. Als je je nog steeds beperkt voelt, dan heb je nog steeds een keuze. Je hebt een keuze door te gaan in alle eerlijkheid naar allen.

In dit geval trek je je niet terug. Je geeft het niet op. Je bent niet van plan boos weg te gaan. Je sluit geen compromis. Je maakt een oprechte beslissing om door te gaan op een andere manier. Misschien weet je nog niet wat die andere manier is, maar het is nu duidelijk voor jou dat een andere manier zich aan jou zal presenteren. Het zal voor je verschijnen.

Het is gewoon het volgende. Je hebt niet gefaald, en de anderen met jou hebben niet gefaald. Beide partijen hebben iets ontdekt. Dit is vooruit gaan. Nu is er een nieuwe route die je zal nemen. Er is geen verlies en er is geen slecht gevoel.

Natuurlijk, dit is wat alle partijen echt willen. Dit is als het krijgen van meer dan een verkoudheid.

Verstopping is verdwenen, en bewering is ook weg. Dit is een mooi ding.

Hoe voelt dit voor jou? Lijkt het echt? Lijkt het mogelijk?

Niemand compromitteren. Een compromis draagt de gevoelswaarde van het kortstondig verkopen van jezelf - je geeft iets op voor een resolutie en de andere partij geeft ook iets op van wat ze wilden in het belang van een resolutie.

Het scenario waar We nu van spreken is dat niemand iets opgeeft. Dit is niet dat iemand zegt: " Oh, nou, ik zal dit in de pot gooien om iets anders terug te winnen."

Nee, dit is geen halve maatregel. Het is niet een compromis omdat het een voorbeeld is van beide partijen om verder te gaan met vrede en goede wil. Dit is voorwaarts gaan. Dit is het succes van vooruitgang. Dit is veel meer dan een compromis.

Vooruitgang is mogelijk gemaakt. Ten eerste is er het verlangen naar een vreedzame oplossing, en dan is er een goed idee of een mix van ideeën die zijn voorzien van een geëffend pad dat goed te belopen is voor alle betrokkenen. Niemand ging naar de rechtbank. Niemand blijft wrok voelen.

Dit is een van de schoonheden van het leven op Aarde.

Dit is binnen het domein van de gewone alledaagse resolutie. Het zal zich meer en meer voordoen. Niemand wint ten koste van de ander. Niemand wordt vastgepind aan de mat. Er zijn twee winnaars die, op zijn minst, ongedeerd naar buiten komen en elkaar de hand schudden.

Het leven past louter haar standpunten aan. Wat een overwinning voor het Universum! Net als het bereiken van de Maan door de mens, is dit een geschenk voor de mensheid.

Vertaald door: Anja