Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5891 - Er is Meer Over God Dan een Sprong van Geloof

God zei:

In plaats van te denken: "Wee mij," begin te denken op een rijkere manier.

Denk: "Vreugde is mijn."

Denk: "Ik ben liefde. Liefde is wat ik ben. God zegt het. Ik ben hier om lief te hebben. Moge het elke dag gemakkelijker worden voor mij om lief te hebben. Het is in feite eenvoudig om lief te hebben Wat liefdevol is maar ook om...... overal de schoonheid van God te zien? ik begrijp dat dit de waarheid is van het leven. God is overal. Daarom ben ik de vreugde van God."

Lieve kinderen, het kan niet zo zijn dat Ik nergens ben. Ik besta. Ik heb altijd bestaan. Ik ben met jullie en binnenin jullie. We zijn naar waarheid in oneindigheid samen en nergens anders. Niemand wordt uitgesloten van de oneindigheid. Of jullie je daar bewust van zijn of niet, dit is de Waarheid. Jullie zijn nooit van Oneindigheid weggeweest. Vertel Mij een ander verhaal!

Jullie zij de Oneindigheid zelve! We zijn Oneindigheid. We zijn niet alleen bewaard in Oneindigheid , begrijpen jullie dat. Oneindigheid en Eenheid - wat valt er nog meer te zeggen?

Ah, maar in de wereld, zijn er woorden als wij en hen en hem en haar en al deze precieze grammaticale afscheiders in het leven. Vreemd, is het niet? Oneindigheid is niet vreemd. Afgescheidenheid is Grote Fictie. Fictie daar wordt in geloofd. Geloof komt niet altijd overeen met de Waarheid. En er is veel meer aan de Waarheid over Mij dan een Sprong van Geloof.

In werkelijkheid is er geen man die een vreemde voor jou is. Er is niets dat je niet weet. Dat je bewustzijn kan worden ondergedompeld in een wolk van feiten, betekent niet dat je zonder een Groot bewustzijn bent.

Er zijn vele niveaus waar jullie binnenin mee wonen. Er zijn vele lagen van het bewustzijn die van jou zijn. Als de Waarheid gekend was, is er geen laag van bewustzijn dat je zonder bent.

Welbewust bewustzijn is een andere zaak. Wat je al hebt, zien jullie noodzakelijkerwijs niet. Dat jullie niet zien wat jullie hebben betekent niet dat jullie het niet hebben. Wij erkennen dat jullie geen bewustzijn direct handig in jullie portemonnee hebben.

Jullie zijn hier op Aarde om jullie diepste kennis naar buiten te brengen in de Bewuste Wereld. Jullie zijn op een missie om jullie zelf de geheimen van het leven te onthullen en zo elk aspect van het Universum te zegenen. Dit geldt voor iedereen. En iedereen heeft ook individuele doeleinden die ook meer met de Aarde verbonden mogen zijn.

Algemeen gesproken, ben je een Goddelijk Wezen op de Aarde gezien de zegen om de Diepten naar het Oppervlakte te brengen. Dit is geen kleine zegen. Dit is een Grote Zegen. Jouw succes is haalbaar. Verlang er naar het Universum te openen.

Je bereikt dit niet tegen wil en dank. Jij nodigt het uit. Dit kan niet een karwei of een taak zijn. Het is een Realisatie, lieverds, en iedereen, elk van Mijn kinderen zal dit hoogtepunt bereiken. Jullie beklimmen de ladder nu.

Geloven jullie Mij als jullie Mij op deze manier horen spreken? Gelooft je Mij voor 10%? Het zit zo, lieverds. Jullie hoeven Mij niet te geloven. Geloof Mij of niet - wat je gelooft heeft geen invloed op de Waarheid. De Waarheid is onschendbaar. Binnen de Waarheid is waar jullie je Werkelijke Bestaan leven.

Al de rest is niet meer dan rond rommelen in het leven.

Ergens binnenin jullie, leiden jullie een zeer diep en vruchtbaar Leven van Grootsheid. Stop dat in je pijp en rook het.

Voor wat zou je nog om meer vragen? Vertel Mij, zou je het tot Bloei komen van Jouw Bewustzijn ruilen voor alle diamanten en robijnen op Aarde, zou je dat echt doen?

Naast het volle Bewustzijn, is alles in geen geval triviaal. Echter, in tegenstelling, alle Schatten van het Woord, zijn ontoereikend voor de Diepte van Oneindigheid van al hetgeen nu in jullie oprijst.

Vertaald door: Anja