Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5882 - Het Heilige Doel

God zei:

Het ego is een onjuiste God. Voorzie het ego niet langer van verwijzingen. Het ego kan een doel dienen. Het ware doel van het ego is om jou te helpen om het te laten gaan. In deze betekenis, dient het ego een enorm doel. In deze betekenis, dient het ego een heilig Doel. De ontbinding van het ego is het waard.

Het aanzwellen van het ego is een afleiding van jouw Ware Doel, welke is eenvoudige en ondubbelzinnige dienstverlening, niet noodzakelijk in de eerste plaats voor jezelf. Het ego is vol met fantasie. Het ego is onberekenbaar. Jouw ego is niet bedoeld om de nadruk op te leggen. Geen neerbuigen naar het ego. Er dient geen gedijen te zijn. Het ego is niet bedoeld als een fluwelen cape die je wervelt als of je een toreador bent, klaar om een stier te bedwingen.

Het is onvermijdelijk dat je omhoog komt vanaf je knieling voor het donkere ego. Niet langer zal je het ego aanbidden en verheffen. Het ego leidt jouw naar beneden naar een bochtig pad. Er is een groot verschil tussen ego en, laten We zeggen, de Glorie van God.

Het ego wil je groot maken. Het zou je hoofd opblazen, buiten proportie. Het ego zou jou een branie maken. Ja, het ego stijgt jouw naar het hoofd. Tegelijkertijd geeft het ego jou niet veel. In Waarheid, dwarsboomt het ego jou. Iedere keer, laat het ego jou zakken. Je valt iedere stap naar beneden waar het ego jou mee naar toe neemt. Het ego is als een hete luchtballon. Het ego kan alleen maar op niets uitdraaien. Het ego zegt zelfs niet eens, “Sorry”. Het ego bedot jou. O ja, wat een bedrieger is het ego. Met het ego wed je echt op het verkeerde paard.

Jij, bent in feite veel meer waard dan het ego van je probeert te maken. Het ego slaat een cape om je heen en doet een goocheltruc die je voor de gek heeft houd.

Steeds weer gebeurt dit en iedere keer wordt je genomen. Het ego zou substantie ontkennen. Het ego zou jou afleiden van jouw waarde. Kijk, het ego doet best werk om jou te overrompelen. Wees stil en je zult ego’s hi hi horen van victorie. Je zult niet langer vallen of lopen in de triomfantelijke omklemming van het ego.

Toch de dag zal komen en spoedig komen, dat je niet langer geduld hebt met het ego. Je zult het ego gedag zeggen. Voor eens en voor altijd. Je zult weer tot bezinning komen. Je zult verbaasd staan over waar je ooit bent in meegenomen. Je zult een populair lied schrijven over wat een dwaas je was. De waarheid zal beginnen te dagen voor jou en je zult niet weer voor het ego bezwijken.

Het ego heeft je teleurgesteld al meer dan genoeg keer. Helaas begrijp je niet zo goed hoe je werd bedot.

Er zijn allerlei verhalen geschreven en niet langer geloof je iedere. Je bent vaak genoeg naar beneden geleid op het tuinpad. Het ego leek eerst verbazingwekkend en je ziet het ego nu voor wat het is – een dagdromer, met zijn hoofd er niet bij, een fraude vol plichtplegingen, een grappenmaker. Zeker, het ego was geweldig in het leveren van streken.

Dus, okay nu. Het leven heeft je weer in orde gebracht. Je zult niet langer op een zijspoor worden gezet. Kunstbloemen zullen niet langer z’n charme behouden zoals ze eens deden.

Je zult het ego zien voor wat het is en je afvragen hoe het is dat je werd bedot. Helaas je was een dwaas en nu ben je ben vooraf gewaarschuwd. Nu ben je wijzer op een schaal waar geluk eigenlijk op neerkomt.

Niet langer heb je een behoefte om op te vallen met jezelf. Niet langer heb je een behoefte om naar dergelijke proporties van het leven te snakken van welke je eens dacht dat ze jou goedmakers waren --- Enkel om uit te vinden dat ze wolven waren in schaapskleren.

Zeg Sayonara, Goodbye, Gedag tegen het ego. Zeg: “Ik heb je nu in de gaten. Je bent niet het neusje van de zalm. Je hebt eigenlijk niet mijn beste belang. Weg met jou.”

Vertaald door: Anja