Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5883 - Wie Gaat er Een Hart Hebben, tenzij God het Doet?

God zei:

Mijn kinderen zijn waardig of onwaardig gebaseerd op hun scores in de wereld.

De wereld heeft gedacht dat dit het geval was. Als een kind, wanneer je “goed, braaf” was liet de Kerstman of Sinterklaas cadeautjes voor jou achter. Het deed er veel toe of je “stout of aardig “ was. Wanneer je aan een objectieve of opgelegde norm voldeed, was je goed. Wanneer je niet aan een aangewezen norm voldeed, was je niet goed.

Je bent niet een beter persoon omdat je een A / 10 oogst voor een test of een toets. Je bent geen slechter persoon omdat je een test of toets niet haalt. Al de resultaten betekenen dat je een zekere cijfer (gehalte) kreeg voor de test/toets. Ik veronderstel dat wanneer je een C / laag cijfer kreeg voor de test/toets, zou je zijn worden gezien als een gemiddeld, een zozo persoon. Je hebt de test gehaald maar je staat niet hoog op de lijst.

Wat is er gebeurd met: “Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden?”

Ik vraag Mij af hoe leeg het voelt voor jou om zo veel superieur waard te zijn of te claimen, omdat je een A / 10 kreeg voor een test. Of omdat je groter bent dan iemand anders. Of mooier of knapper. Hoeveel doen eigenlijk al deze zaken ertoe, wanneer alles voorbij is, achter de rug? Maar, wanneer je in de wereld leeft en er zijn oordelen zoals de wereld oordeelt, kunnen tegens of minpunten moeilijk aan te nemen zijn.

Het is als of er een exclusieve club is om toe te treden. Deze club is “In” geworden. Iedereen wil deel uitmaken van deze club. Het lijkt te gebeuren dat het snobistische deze club regeert. Veel te veel zijn uitgesloten voor de een of andere reden. Deze club is eenvoudigweg niet voor iedereen beschikbaar.

Eindeloos zijn de manieren waarop waardige mensen worden uitgesloten. Maar deze oppervlakkige kennis wordt verhandeld op de manier zoals het hoort te zijn – moet zijn – door het ene verwaande excuus of het andere.

Het is een goede zaak dat Ik niet discrimineer wanneer het aankomt op het toelaten van mensen in de Hemel. Ik sluit niet uit. De Hemel is geen zusterschap of broederschap. Als er een inwijding is om toe te treden tot de Hemel, kunnen Wij zeggen dat de inwijding tot de Hemel het Leven zelf is. Wat ben je aan het doen geweest behalve het Leven te Leven? Hoe kun je niet in aanmerking komen? Iedereen wordt verwelkomd in de Hemel. Niet één ziel wordt buitengesloten. Waarom zou je dit idee niet verwelkomen?

Ik heb het eerder gezegd: Waar is het meest gunstige voor een worstelende ziel om te zijn dan in de Hemel, zo hij kan leren van al degene die beter scoorden bij hun toetsingen dan dat hij deed? Waarom zou Ik al de slechteriken samen op één hoop gooien om in onwetendheid voor zichzelf te zorgen wanneer Ik ze kan samenbrengen met hun broeders en zusters die hun de weg met liefde tonen en geen verlatenheid?

Wie gaat er een hart hebben wanneer Ik het niet doe?

Ik leef Mijn Waarheid na. Ik kom niet met Mijzelf voor de dag om er goed uit te zien in het belang van verschijning. Ik ben niet geïnteresseerd in politiek of het behalen van stemmen. Populariteit, zoals populariteit is gekend in de wereld, is niet Mijn motivatie. Weldaad voor de wereld --- en jou meegerekend --- is Mijn motivatie. Vreugde voor de wereld is Mijn motivatie. Liefde doorgegeven aan al jouw broeders en zusters is Mijn motivatie. Dat Ik Liefde verlang om overvloedig te zijn, is Mijn motivatie en dit is eveneens Mijn Vervulling. Alstublieft laat dit duidelijk voor jou zijn. Ik ben niet Prestatiegericht en Ik heb geen verborgen agenda.

Dat Al wat Ik ben buiten jou begrip mag zijn om de waarheid te dragen.

Met minder dan volledig begrip, zou je echt de wereld over willen nemen?

Geliefde, je hebt al deelgenomen aan het lastigvallen van Onze Mooie Geschapen Wereld met beperkend denken. Dit is het werktuig die je hebt gebruikt. Nu, wees het resultaat van een Hogere Plek. Heb nu een diepere beleving van jezelf en van al de anderen, met inbegrip van de dieren van het veld en elk zogenoemde Mindere Wezens, Menselijk of anderszins. Iedereen is uitgenodigd. Open jouw hart voor allen namens Mij. Er is geen reden om iemand over te slaan. Ik ben een Allesomvattende God.

Wees Mijn Allesomvattende Kind.

Vertaald door: Anja