Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5232 Spesielle Tjenester og Unnsetning

Gud sa:

Elskede, Jeg snakker fast til deg i dag. Mange av dine bønner er jammring. Jammring er bønnfalling for noe. Jammring er tilsynelatende en mer akseptabel presentasjon av klager. La oss gå rett til saken. Jeg vil fortelle deg en vanlig påstand Jeg hører fra deg.

På den andre tanken, før Jeg kommer rett til det, Jeg hadde bedre sagt noe introduserende slik at det ikke blir noen missforståelse. Det er bedre for deg å presentere deg selv til Meg og spørre om en hjelpende hånd enn å ikke presentere deg selv til Meg i det hele tatt. Når det gjelder dette poenget, Jeg ville fortelle deg å klage til Meg hele dagen istedet for å ikke si noe til Meg. Bedre å mumle til Meg enn ikke å si noe. Bedre å mumle uforståelig vrøvl enn å vende deg bort fra Meg. Nå, som det er sagt, la oss komme ned til det.

Men vent. Hvorfor indikerer Jeg er preferanse til at du ikke kommer til Meg med dine anmodninger, som om Jeg er en Konge du kommer til å tigge fra, slik som du ønsker et land problem løst eller penger som strømmer i din lomme. I en vei, du ønsker Meg til å gripe inn på ditt behag. Du ønsker å bli reddet, og du spør for en spesiell tjeneste av din Konge av Hellighet. Med andre ord, du ønsker å bli valgt ut. Du deltar i en skare som spør etter spesielle tjenester og unnsetning. Du kommer til Meg bedende.
 
I starten virker dette ydmykt, likevel kan du være så sikker?
 
Før Jeg kommer ned til det, la Meg gjenta: Bedre å komme til Meg i hvilken som helst vei enn ikke å komme til Meg i det hele tatt.

Når du kan, kom til Meg med ideen om å gi istedet for å tjene. Kom nærmere ideen at du ikke er en trengende person. Selvfølgelig, det er Min preferanse at et Barn av Meg kjenner sin arv, at han kjenner styrken Jeg har gitt han, at han kjenner sin sanne natur. Uansett hvordan det kan vise seg i verden, uansett hvor mye verden forteller deg at du kommer fra nød, nød er ikke å være hovedtemaet av ditt liv. Uttrydd konseptet av nød.

La Meg også si at Jeg helt sikkert ikke ønsker deg å komme til Meg med en falsk fasade, så modig som det kan være. Hvis ditt hjerte gråter ut, gråt ut. Ikke lat som.
 
På den andre hånden, istedet for ideen at du ikke har noe sted å snu men til Meg, begynn å se deg selv som sterk, ikke høy og mektig, likevel sterk. Utvikle ideen av din egen evne til å dra dine ønsker til deg. Du ser, du kan ha hatt en tendens i å føle at du er hjelpesløs og forfulgt av uhell. Jeg kommer med en anmodning om at du begynner å tenke om deg selv mer i Lyset av Sannhet. Du er ikke høy og mektig, likevel du har all verdigheten og stor styrke i Himmelen og i verden. Jeg refererer ikke til utholdenhet. Jeg refererer til din Gud-gitte evne til å gjenopplive deg selv.

Ofte, Mine hengivne barn som er, etter alt, Meg Selv, kommer til Meg og bønnfaller Meg. "Hjelp meg," du spør. Du spør om hjelp veldig ofte. Du er ikke uheldig og håpløs. Du har vel-lært å knyte dine egne sko.
 
Len deg mot Meg mer med denne ideen:
 
"Gud, hva kan Jeg gjøre for å hjelpe Deg og fullføre Din Vilje i verden?" På denne måten du tilbyr deg selv i Min tjeneste. Føler du deg ikke sterkere allerede?
 
Vær snill å ikke se til andre som trengende heller. Og bønnfalle en annen er kanskje ikke det beste du kan gjøre for en annen. Det kan være bedre å stadfeste at enhver person har kraftfulle ressurser i seg selv, akkurat som du gjør.
 
Ja, det er godt å komme til Meg under enhver omstendighet. Det er også godt å komme til Meg fra styrke. Selvfølgelig, du er laget i Mitt bilde. Selvfølgelig, du er mer mektig enn du har erkjent. Erkjenn denne gaven av styrke og initiativ som du allerede har. Bruk dem. Du er ikke en kjepp som ikke kan gjøre noe for seg selv. Sikkert, ha tro i Meg og tro i deg selv og andre så gjerne.