Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5231 Hva er det Du Overgir?

Gud sa:

Elskede, Jeg hører ditt hjerte. Ditt hjerte snakker til Meg. Jeg hører du sier i din dypeste lengsel:

"Du er Min Gud. Du er Min. Jeg sier det kraftig, i viten om at det ikke er noe eierskap, og at Du er alles. Jeg besitter Deg ikke. Jeg er i håndflaten av Din hånd. Når jeg tenker på det, og jeg tenker på deg mye - Du skapte meg, Du gjorde meg Din, Gud, som Din tjener. Det er Deg jeg ønsker å følge. Du er den Ene å følge.
 
"Hele tiden har jeg fulgt andre, latt dem hvile på en pidestall i mitt hjerte. De var idoler jeg plasserte før Deg. Hvordan kunne jeg? Likevel jeg gjorde. Og dette er fortid, og det som er fortid kommer ikke tilbake, likevel finner jeg ut at jeg ville holde fast på fortiden selv når det ikke er noen og noe i verden å holde fast på.
 
"Jeg hadde noen vakre drømmer for en stund. Jeg var fanget opp i dem. De kom til intet. Jeg forstår nå at hva jeg trodde var så fantastisk var ikke virkelig. Det som ikke er virkelig kan ikke vare. Hele tiden, Du postet Deg Selv nær meg. Du er her. Du bryr deg ikke om fortiden. Ditt Nærvær vokser i mitt liv.

"Du er alt det som er virkelig. Det som jeg har trodd jeg er er ikke virkelig. Verden er ikke. Du er permanent. Du er Gud av Sannhet så vel som Gud av mine Drømmer.
 
"Hele tiden, jeg kunne ikke røre Deg eller se Deg fullt-etablert framfor meg. Jeg drømte om Deg uten å vite at det var Du jeg drømte om og lengtet etter. Jeg aksepterte mennesker til å beundre som tilnærmelser av Deg.
 
"Takk for at du er Gud og ser meg og liker meg og gir meg privilegiet til å kjenne Deg. Jeg kjenner Storheten av gaven av tjeneste Du har gitt meg. Jeg er din ansatt, Gud. Jeg vet ikke hvordan jeg engang klarte meg Uten deg i mitt liv - det er, uten min bevissthet av Deg i mitt liv.
 
"Uten Din nærhet, jeg var foreldreløs. Gjennom Din Godhet, Du fant meg og løftet meg. Du bragte meg høyere så jeg kunne se inn i Dine øyne og vite Hvem Du er og så komme til å ha en bedre ide av Hvem jeg er. Takk Deg for at du har satt fram en plass for meg ved Ditt bord.
 
"Nå Jeg må dra ut stolene for andre slik at de også kan sitte ved Ditt bord og sole seg i Ditt lus og skinne Ditt Lys? Er dette hva Du ønsker av oss?"
 
Nå, Jeg, Gud, svarer dine dvelende tanker:

Ja, det er alles hensikt å sitte ved Mitt bord og sole seg i Mitt Lys og skinne Mitt Lys på alle, likevel alle har hennes eller hans vei å tjene Meg. Utrykkets formål er mangfoldig. Dette er hva det betyr at alle har hennes eller hans egen vei til Meg. Det er uungåelig at alle kommer til å ta Min hånd, noen før, noen senere. Hvor lang tid det tar er ofte et spørsmål av overgivelse.
 
Komme nærmere Meg er overgivelse. Det er overgivelsen av saken av enhver og all distanse fra Meg. Det overgir saken av alle kriger, stor eller liten. Det er overgivelsen av egoet uansett hvilken forkledning egoet kan bære. Det er en overgivelse av vedlegg og deg selv som å vite alt. Nå, du klokt og med glede bytter inn annskaffet læring for å bli en elev.
 
Det er overgivelsen av litenhet. Hva er ego, etter alt, men litenhet?
 
Elskede, det er ingen krig mellom Oss. Det var aldri. Du kan ha følt så. Du kan føle en distanse mellom Oss nå, likevel hva du føler er ikke alltid hva som er, er det? Hva du virkelig overgir er din uvitenhet, elskede. Du trenger ikke lengre å være så dominerende av kunnskap. Fra dette grunnlaget, du vil ta sprang.