Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5233 Earthspeak‏

Gud sa:

Det er de av Mine Barn som ser Meg som en Mirakel-Skaper høyt oppe i åsen. Jeg er en Skapelse-Skaper, en utnevnt Leder av det levende, en Dirigent av Orkesteret, skal Vi si? Det er et Flott Orkester, og du spiller i Orkesteret. Vi kan si Jeg er alle spillerene så gjerne. Vi kan si Jeg er et mangfold av personligheter på Jorden, likevel når det gjelder Earthspeak*, Vi vet at Vi er En og ikke separert en smule, likevel i form av å nå hjertene og sinnene av individer, Vi snakker i form av Du og Jeg.

Skal Jeg si Jeg plukker Meg opp når Jeg turer?

Du vet, Mitt kjære Barn Som Kunster Meg Selv, Jeg går ikke til slike lengder. Hvis Vi er En, og Jeg sier uten unnvikenhet at Vi er En, Vi snakker i en enkel energi-sparende måte slik at Jeg kan erobre ditt hjerte.

Vi snakker om en måte å tale. Vi forbyr ikke Sannhet.

Hvis alle på Jorden var ved den veldige Toppen av Opplysthet, Vi ville ikke trenge å snakke i det hele tatt. Vi, Jeg, du, ville kommunisere telepatisk, eller Jeg kan si at Vi ville bare vite Vår Enhet, erfare Vår Enhet. Det ville ikke engang være et skritt til Vår kommunikasjon, og Jeg ville helt sikkert ikke være streng angående Riktig Tale. Forstår du hva Jeg sier?

Vi har ingenting å bevise i Vår diskurser. Hvis Vi er En, Vi er En. Hvis Jeg er En, Jeg er En og det inkluderer deg, Jeg av deg.

Vi er ikke en ball av garn som Vi må være veldig forsiktig med hvordan Vi nøster og vikles av og ruller Oss Selv opp.

Jeg skapte lydene, likevel språk i verden kommer fra trærene og alt av naturen. Grammatikk ble et studie etter det faktum av vanlig bruk.

Forstår du Meg? Forstår Jeg Meg Selv? Selvfølgelig, Jeg gjør, likevel Jeg snakker til personligheten eller personlighetene framfor Meg Som lever i den dype Virkeligheten av Mitt Veldige Selv.

Hei, Jeg liker ting enkelt, kjære Meg Selv. Jeg snakker i språk. Å, ja, Jeg har veier uten ord. Jeg er sterkt inn i Stillhet og Kraften av Stillhet og Vidstrakthet og Uendelighet.

Jeg er også en Salgsmann. Jeg ønsker deg og så mange av Meg Selv som mulig til å stoppe opp et øyeblikk med Meg. Og så Jeg snakker fra en referanseramme av vanlig tale. Og så Vi snakker det samme språket og Vi blir ikke fanget opp i ord.

Ja, i Begynnelsen det var Ordet. Ordet var Gud. Det var Lyd, og Lyd ble spredt på Jorden.

Ordene Vi bruker forandrer ikke Sannheten av Enhet. Det er ok å være vanlige mennesker på Jorden og begynne fra Begynnelsen av Oppvåkningen. Vurder det som en spill Vi spiller, denne bruken av ord. Det er hva Vi kommuniserer som betyr noe. La Oss møtes på en felles plattform. Vi kan vite at det er ingen men Jeg, likevel Vi kan snakke som ordninære folk. Hvordan ellers skal Vi snakke hvis ikke i vanlig språkbruk?

Vi henger oss ikke opp i språk. Hva er så er så. Gi slipp på ethvert hinder til Vår nå erfarte Enhet av Hjerte. La Oss utveksle Vårt Ene Elskende Hjerte som enhver En ville.

For tiden er, Jeg snakker som om det var en du og en Jeg. For et øyeblikk av tid, Vi later som det er To av Oss. Ettersom Vi er En, Vi trenger ikke å gjøre en stor ting av hvordan Vi snakker. Vi snakker, og Vi går Vår mening på tvers.

*Earthspeak: Hvordan alt er tenkt på på Jorden, oppfattet og sagt. Jordens oppfatning og tale.