Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #2125 Trevata, koyato kosite sega

Страниците на живота се разгръщат автоматично. Не можете да ги накарате да се забързат или забавят, защото всичко в равнината на света има свое собствено време. Времето е заблуда и светът има много от това – време и заблуда. Докато времето и заблудата доминират в живота ви, вие ще сте техни подчинени.

Ако нямаше време, нямаше да има търпение или нетърпение. Нямаше да има свирене на клаксони в пътното движение. Щеше да има мир. Когато се отдалечите от границите на времето, вие ще познаете мирът, който надминава всяко разбиране.

Мирът е тих и никога не бърза. Той сяда на един стол, вдига си краката и остава там.

Не точно, че трябва да намалите темпото (макар че вие наистина трябва да намалите темпото). Трябва да се отдалечите от ограниченията на времето като цяло. Извън времето няма скорост. Няма бързо, нито бавно, няма забързване, нито забавяне. Няма службогонство. Няма конкуренция. Вместо това има хармония.

Отдалечен от времето, никой няма да кара детето си да бърза. Представете си едно дете, което израства без безпокойствата на времето над себе си. То би слушало собствения си новинар.

Няма да има заетост. Няма да има и бездействие. Ще има безвремие.

Краят на времето е безкрайността. Тя ви дава всичкото време в света, макар че времето не съществува в безкрайността.

Кой не би предпочел безкрайността пред времето?

Кой не би избрал любовта пред всичко останало? Само онези, които мислят, че нямат избор. Само онези, които вярват в причината и следствието. Те вярват в това и онова. Аз съм Причината и имам едно следствие, и то е любовта. Няма разлика между причината и следствието. Каква е разликата между Мен и любовта? Вие обожавате да разкривате причината и следствието. Разкрийте любовта вместо това. Причината е любов и следствието е любов. Търссенето на обикновени причини и следствия е прахосване на несъществуващо време. То ви кара да искате да обвинявате или да вярвате в нещо.

Вие казвате: „Вижте какво направих.” Или казвате: ”Вижте какво се случи.” Или казвате „Вижте какво направи еди-кой си.”

Аз съм Владетелят на Вселената. Аз приведох всичко в движение много отдавна. Каквото приведох в движение сега се възвръща. Аз направих водовъртежи във водата. Посадих тревата, която косите сега. Провесих табелата Си, и, от едната страна написах „Бог.” На другата страна пише: „Аз съм тук.”

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева