Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2598 Mechtite se sbadvat po-barzo

Може вече да сте забелязали, че мечтите ви се сбъдват по-бързо. Желаете нещо или някакъв курс на действие, и ето, на следващия ден то вече е готово. Забелязвате ли повече такива случаи? Не със всичко, но много пъти? Намисляте си едно желание и преди да разберете, ето го изпълнено. Колко лесен, колко гладък става животът. Това е истинска изтънченост, възлюбени. Това е по-добро от едно вълшебно Сезам Отвори се.

Когато желанията ви не се изпълняваха толкова лесно, тогава имаше пречка, подобна на стол, който пречи на вратата (да се отвори). Може да е имало слабост на мисълта, а сега енергията зад мисълта ви е по-силна. Но не мислете за причината, сега порталът към сбъдване на вашите желания е широко отворен, вече не е само открехнат. Вие не изстисквате желанията, нито изисквате. Те имат свободата да влязат.

Ще търсите решение на някаква ситуация и тогава решението се появява. Вие сте се мръщили заради него няколко дни и след това решението е влязло. Ако не се бяхте мръщили, може би то щеше да дойде по-скоро. Вашето вцепенение не помогна. То попречи.

Моето желание е всички аспекти на живота да са лесни за вас. Не че леснотата в живота е важното. Не, не е. Всичко в живота не трябва непременно да ви кара да се чувствате по-добре. Смисълът на живота не е да се чувствате по-добре. Има някакво бунтовничество в света да се чувства по-добре, сякаш това е целта на живота, така се появяват пристрастяванията и лекарствата под тезгяха. Ако не вярвахте, че нещо или някой трябва да ви накара да се чувствате по-добре, и че нещо вън от вас трябва да направи този трик, вие можехте вече да се чувствате по-добре. Не че животът ви е разглезил, възлюбени, само дето мислите, че трябва да е така.

Не приравнявайте това да се чувсвате по-добре с щастието. Щастието се простира отвъд ситуациите. Не мислете, че всичко трябва да се поправи, така че да се чувствате по-добре. Щастието не е средство, което успокоява. Концепцията за това да се почувствате по-добре ви казва, че нещо е било неправилно и сега вие се нуждаете от награда, заслужавате награда, и затова се нуждаете от нещо, което да ви накара да се чувствате по-добре.

Няма ваше желание, което Аз да искам да ви бъде отказано. Аз искам с цялото Си сърце да имате всичко в живота, кака както го желаете, и све пак това е само една много малка част от живота. Сбъдването на желания е хубаво нещо, все пак животът е много повече от това. Наистина, възлюбени, вашето житейско щастие не зависи от това какво влиза при вас. По-добре е да не сте толкова зависими от това какво влиза. И, естествено, винаги ще има още, което ще искате, без да чувствате онова щастие, което е винаги наблизо и не зависи от външни обстоятелства и събития.

Така че, сбъдването на желания е хубаво нещо, и все пак не е стандартът на вашия живот.

Животът не трябва да ви разглезва. Това, което не е наред с разглезването, е че то ви отнема благодарността.

Великото нещо в сбъдването на вашите желания е, че поражда благодарност. Може би вие посвещавате повече време на желания отколкото на благодатността. Не че трябва задължително да благодарите на звездите, които светят. Просто за вас е добре да чувствате благодарност за цялата благодат, която се излива върху ви, дори да чувствате благодарност, че имате способността да желаете. Не е ли това нещо прекрасно, за което да сте благодарни?

Бъдете благодарни, че сте живи в един свят, къдете желанията могат да се изпълняват, все пак, свят в който желанията не се изпълняват задължително и всичко е наред и в двата случая.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева