Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 2650 V Svetlinata na Sebe Si

Какви тайни има по между Ни? Няма нищо за криене. Аз съм вашият Държател. Помислете върху това, което току що казах. Няма нищо за криене. Нямате нищо за криене. Няма нищо, което трябва да бъде скрито. Няма нищо, което да си струва да се крие. Аз отменям тайните. Пазенето на тайна е като да държите цветна пъпка на сянка. Цветето трябва да има слънчева светлина за да расте. В случая на тайната, сянката я кара да расте, а слънцето ще я изтрие. Тайните идват от страх, а страхът расте в пещерен мрак. Няма полза от страха, нито от тайните. Аз отменям страха и Аз отменям тайните.

Освен това, всичко е известно. Нищо не е тайно. Подробностите може и да са, разбира се, но вие не сте подробност. Помнете, че сте вибрация. Независимо колко неуловимо, вашата вибрация е известна. Вие не можете да скриете вибрацията си, възлюбени. И от къде идва вибрацията ви, ако не от вашите мисли? Съзнанието ви се разширява или свива заедно с мислите ви. Вашата вибрация е настроена по мислите ви. Барабанът бие в пантомитма, или флейтата свири толкова тихо, че не я чувате, но барабанът и флейтата изпращат поток от вибрация. Всичко е вибрация. Светлинните вълни са вибрация. Така звучат и мислите ви, а когато звучат това, което виждате, е една дълбока, тъмна тайна, вие сте повалени, възлюбени, забулени в еквивалентна вибрация.

Вие се криете зад едно храстче и през цялото време се виждате.

Аз ви избирам да плавате по едно прекрасно море, толкова блестящо и синьо, че да можете само да блестите и да се наслаждавате на своето пътешествие.

Разкъсайте тайните си сега. Метнете ги надалече. Не ги пазете повече. Нека видят светлината на деня, така че да ви напуснат завинаги. Криенето е по-мъчително, от всичко което може да криете. Криенето е паразит, който язди на гърба ви. Криенето е великан човекоядец, който не иска да ви пусне. Той се държи за тайните ви. Оставете великана без нищо скрито, за което да се държи и той ще си тръгне.

Докато се държите са някакви тайни, вие сте привързани към миналото. А вие знаете какво мился Аз за миналото и с каквко го свързвате вие.

Вие знаете всичките си тайни. Сега Аз ви казвам, че те а едно абсолютно нищо. Казвам ви да се сбогувате с тях сега. Веднъж разкрити, възлюбени, вие нямате нищо за криене. Признайте пред себе си това, което сте се опитали да скриете. Простете си го сега, за да можете да сте свободни и да обичате света и да не се криете от него.

Аз не ви казвам да намерите някого, на когото да се изповядате. Сега Аз ви освобождавам от идеята, че има нещо, което трябва да криете. Криенето е един затвор, който сами сте сътворили. Казвам ви да пристъпите навън от него сега. Аз ви казвам да свалите оковите. Те никога не са били истински! Оковите бяха изцяло плод на вашето въображение. Вие изиграхте себе си. Измамихте себе си. Чухте думи като грях и вина и се угрижихте.

Че бяхте невежи, това вече го Знаем. Виновните сте за невежество. Виновни сте за това, че сте забравили стойността си. Виновни сте, че сте си нанесли обида. Излезте от този самоналожен мрак и се обявете за свободни. Освободете се от миналото, възлюбени. Веднъж завинаги, приключете с това. Оставете миналото да си върви и елате с Мен сега в светлината на вашето Истинско Аз, като едно Божествено Човешко Същество, което се изправя в пълната реализация на Моята любов. Вие сте точно толкова Мои, колкото и всеки Цар на Земята.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева