Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 2655 Dori i problyasak ot vashata svetlina

Когато се чувствате обременени от нещо, което сте направили, по-добре помолете за прошка, просто се извинете. Ако съжалявате, кажете го. Не е необходимо да слагате товара на прошката върху друг. Не че е грешно да поискате прошка. Просто понякога, даже вероятно в повечето случаи, по-скоро вие трябва да дадете, отколкото да искате нещо. Сложете себе си на място, вместо някого другиго. Оставете другият да стигне до идеята за прошката сам. Вие трябва да направите това, което трябва да бъде направено от вас. Никой не ви е длъжен, възлюбени.

Вместо да искате нещо, запитайте се какво можете да дадете. Вие познавате хора, които винаги мислят за другите. Вие знаете колко добре ви кара да се чувствате тяхната загриженост, независимо дали за вас или за някого другиго. Правете същото и за другите. Внимавайте за другите, толкова колкото внимавате и за себе си. Смятайте, че изобщо няма нужда да внимавате за себе си. Смятайте, че вие вече сте обгрижени и че не се нуждаете от защита или отбрана.

Може би и никой друг не се нуждае от защита, но загрижеността е добра за всеки, този който я получава и, разбира се, дори повече този, който я дава. Загрижеността е истинския белег на лидера. Лидерът мисли за всички. Той определено мисли отвъд себе си.

Когато слънцето грее, то грее за всички. И защо не вие, Мои възлюбени, защо вие да не греете със светлината си за всички? Това е смисълът на „да обичаш брата си като самия себе си”. Това е смисълът на Единството в света. Загрижеността за другия е една велика репродукция на Единството. Какво има да държите за себе си, с което да не помогнете и на другите? Колко е просто за изпълнение – да освежите живота на хората. Докато светлината ви свети, защо да не я разливате над всички? Дори и проблясък от вашата светлина може да извърши чудеса за някого. Не бихте ли желали да вършите чудеса? Не бихте ли желали да сте обична за всички душá?

Има ли такива, от които бихте оттеглили светлината си? Може би това са хора, на които ще е добре да простите. Може би вие сте този, който дължи извинение. Ако усещата недостиг на добра воля към някого, вие определено му дължите извинение.

Какъв смисъл има в студените чувства изобщо? Защо някой би имал студени чувства и би ги държал до гърдите си?

Отървете се от всичко, възлюбени, всяка следа от нещо, което спира свободния поток на сърцето ви. Това са препятствия, които сте държали без основателна причина. Не може да има основателна причина да държите тези трески в сърцето си. Извадете ги една по една или всичките наведнъж. Просто ги махнете. Отворете нова страница.

Какво приятно чувство би било това! Към кого бихте желали истински да носите зли чувства? Това е твърде голям товар, възлюбени. Позволете на някого да избяга от гнева ви. Нека (хората) са свободни от него. Може би, във вашите очи, те го заслужават. Аз не казвам, че не го заслужават, както светът вижда. Това, което казвам, е че вие не го заслужавате, и, освен това, че не можете да го понесете. Не можете да се измъкнете невредими. Така че намерете начин в обсаденото си сърце да се освободите. Оставете болката да отлети надалеч, лека като перце. Просто я оставете да си върви. Държали сте я достатъчно дълго. Всеки срок е твърде дълъг.

Животът на Земята е само миг. Използвайте този миг добре. Служете на всички добре, така служете и на себе си, така служете и на Мен.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева