Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2626 Sevginin parametrelere ihtiyacı yoktur

HEAVEN #2626 Sevginin parametrelere ihtiyacı yoktur 2 Şubat 2008

Sevginin ispatına ihtiyacınız yoktur. Tüm bir hayatınızı sevgiye ispat arayarak geçirmiş olabilirsiniz. İspat arayışında olmayın aziz çocuklarım.

Sevginin bir sınav olması murad edilmemiştir. Sevgiden başka bir şey olması murad edilmemiştir onun. Sevginin kendisi ölümsüzdür; lakin sizin arzusunda olduğunuz bu ölümsüz sevgi, ispat arayarak ya da o sevginin kendisini arayarak bulunmaz.

İyisi mi vereceğiniz sevginin arayışında olun. İyisi mi dikkatinizi sevgiyi araştırmaktan başka şeylere yöneltin. Her bir fırsatta sevmeye hazır olun; ancak sevginin size geri dönüşünü beklemeyin. Onu vermek yeterlidir aziz çocuklarım.

Şurası çok komiktir, fakat av yerine koyup sevginin peşinden ne kadar çok koşarsanız onu o kadar fazla kaçırmış olursunuz.

Sevgi sadece bir armağan olabilir. Ele geçireceğiniz bir şey olamaz o. Bir kez yakalansa bile alıkonulamaz. Sevgi, dilediği yere konması için serbest bırakılmalıdır. Bir diğerini sevmeye sevk edemezsiniz. O kişi bunu kendi kendine yapabilir ve lakin sevgi özgürce uçar. Sevgi kanatlanmış uçuyor olarak görünse bile yine de sevgi selleri gönderebilirsiniz.

Sevginin ispatına ihtiyacınız yoktur ve sessizce bile olsa bu ispatı talep ettiğinizde, her yana vantuzlarıyla tutunmak isteyen bir ahtapota dönüşmüş olursunuz. Sevgiyi tutmayın çünkü sevgi alıkonulamaz. Sadece özgür kılınabilir o. Emir altında tutulamaz.

Kimsenin sizi sevme yükümlülüğü yoktur ve sizin de sevilme, ya da size verilen sevginin ispatına sahip olma yükümlülüğünüz yoktur.

İspat etmeye çalıştığınız anda sevgi sizden öteye sıçrayacaktır. Bu böyledir, çünkü sevginin ispatını talep ettiğinizde onun üzerinde boğucu bir hakimiyet kurmaya çalışıyorsunuzdur. Herşeyden önce sevgi, kalması kadar gitmesi için de serbest bırakılmalıdır.

Siz kim oluyorsunuz da sevginin kalmaya mecbur olduğuna hüküm veriyorsunuz? Kim oluyorsunuz da sevginin belirli bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Sevgiye ne hükmedebilirsiniz ne de onu talep edebilirsiniz. Yapabileceğiniz tek şey sevgiyi vermektir aziz çocuklarım.

Bir diğerinin kalbindeki sevgiyi düşünmeyin. Kendi kalbinizdeki sevgiyi dikkate alın.

Sevgiyi yakalamak durumunda değilsiniz, onu tutmak veya sıkı sıkıya sarılmak durumunda da değilsiniz. Sevgiye açık olun fakat ona sahip olmaya kendinizi mecbur hissetmeyin. Sahip olma mecburiyeti size sıkıntı verir. Bu denli hasretini çektiğiniz o gerçek sevgiye engel çıkarır.

Kendinizi bugün serbest bırakın. Sevildiğinizi hissetmeye mecbur değilsiniz. Benim sevgimin kafi olmasına izin verin. Bu şekilde sevginin ortaya çıkacağı tüm yolları açmış olursunuz. Sevgiye gereksinim duymadığınız anda, sevgiye açık olduğunuzu ilan edersiniz. Bundan önce ise sevginin mülkiyetine açıktınız. Sevginin meşru bir hedef olduğunu söylüyordunuz.

Aslında aziz çocuklarım sevgi için bir av mevsimi yoktur. Tüm o yayları ve okları bir kenara bırakın.

Bırakın yüreğiniz sadece kendi sevgisiyle vurulmuş olsun ve o sevgiyi özgürce bahşetsin. Sevgiyi özgürce verdikçe, sevgiyi serbestçe kabul etmeye daha fazla muktedir olacaksınız. Sevgiye sahip olmaya mecbur olmadığınız hususunu aklınızda tutun. Ona tabi değilsiniz. Eğer ona tabiyseniz onun kölesi ya da hırsızı haline gelmişsinizdir.

Sevgi gereksiniminizi bir kenara atın ve sevgi için kapıyı açın. Özgürlüktür sevginin özü. Kimse sizi sevme mecburiyetinde değildir. Sevilmek mecburiyetinde değilsinizdir. Özgürlük budur. Bu sizi, sevgiye sınır koyan hükümler olmaksızın sevmek için özgür kılar. Kıskaca alınmayacak kadar harikuladedir sevgi.

Sadece sevgi olsun. Olduğu gibi olsun o.

Azla yetinmenizi istemiyorum sizden. Dünyadaki engin sevgiye açık olmanızı istiyorum. Bu sevgi, uğrunda ısrarcı olduğunuz ve cendereye aldığınız küçüçük sevgi zerrelerinden çok daha büyüktür.

Yüreğinizdeki sevgi sınırlarını kaldırın. Sevginin zincirlerini çözün. Sevgiyi özgür bırakın.

Çeviren: Engin Zeyno Vural :wub: