Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2611 Dit Moment van Eeuwige Liefde, 18 Januari, 2008

Begin je al de geschenken te zien, die Ik je elke dag van het jaar geef? Op elk uur, in elk moment? De geschenken zijn daar, geliefden. Enkelen kan je niet anders dan opmerken. Andere kan je echt voor moeten uitkijken. Kijk uit naar kleine tekens van Mijn Liefde, op je pad uitgestrooid, als broodkruimeltjes.

Er zijn vele geschenken op de weg nagelaten, die je niet hebt opgemerkt. Het is nodig, dat je de geschenken ziet, zodat je weet dat Ik met Grote Liefde aan jou dacht. Ik kan op geen enkele andere manier aan jou denken. Je ogen razen over mijn geschenken en berichten, mogelijks met intenties, die elders liggen. Ik zeg je dat je vandaag over zegeningen zal struikelen, als je ernaar uitkijkt.

Nu, je kan de zegeningen niet opeisen. Je kan niet beginnen met denken: “OK, God, waar zijn ze? God, Je zegt dat ze hier zijn. Ik zie ze niet.”

Als je je gespannen of veeleisend op die manier voelt, hoe klaar kan je dan zien? Je kan in je gedachten hebben, dat Ik niet weet waar ik over spreek, dat Ik in geen enkele manier weet hoe jou leven eruit ziet, of je kan je ook inbeelden,d at ik de onbeschaamdheid niet heb, om jet e zeggen om naar de geschenken vanuit het Universum uit te kijken.

Ik weet echt hoe jouw leven eruit ziet. Daarom, raad ik je aan, om te beginnen kijken naar de geschenken die Ik je toestuurde en die je eerder misschien bent voorbij gelopen. Ze zijn daar, allemaal zichtbaar.

Jaag voor deze geschenken, niet op de manier date en jager op wild jaagt, of eerder als een liefhebbende ziel, die naar de vlinders in het veld kijkt, of, misschien, als een kind op een Paaseierenjacht in de lente. Het kind weet dat zijn moeder of vader kleine geschenkjes over de tuin hebben verborgen. Hij heft geen enkele twijfel. Dit is hoe jij je dag ook best doorbrengt. Heb geen twijfel. Weet dat het snoepgoed bij de struik ook voor jou onderweg is.

Laat je ogen als het zonnelicht zijn, dat over de hele horizon kijkt en geen enkele plaats mist.

Laat je ogen met liefde kijken en niets missen.

Laat de schatten van het leven in je vizier komen en je hart vervullen. Ik zeg: “Amen.” Ik zeg: “Amen.” Elke dag voor jou. Ik ben zo blij jou te zien. Wat zou ik anders kunnen zijn?

Als ik je in een soort van onrust zie, dan hou Ik niet minder van je. Ik bedeel je niet met minder Liefde. Als je over jezelf gedacht had, als iemand die geen geluk had, wil je nu asjeblief starten met over jezelf als gelukkig te denken? Jij gelukzak. Je hebt God in je hoek. Je hebt God, die je wortelt. Geliefden, Ik ben je Grootste Fan. Ik hou meer van jou dan al de thee in China. Ik hou meer van je dan alle mogelijke manieren van liefde die uitgedrukt kunnen worden. Ik hou van jou zoals ik van de Hele Wijde Wereld hou, en oh, Ik heb lief. Wees geliefd. Wees mijn geliefde. Oh ja, we kunnen opnieuw tot jou niet zien en luisteren komen, toch is Mijn Liefde het Ene Constante dat er in de wereld te vinden is. Ongeacht, regen of sneeuw, je bent altijd door Mijn Liefde omringd. Je bent als die lieve vlinder, die Ik in mijn net van liefde heb gevangen. Natuurlijk heb Ik je enkel gevangen, om je wee rte laten gaan, en je dan in Mijn omarming opnieuw te kunnen vangen, opnieuw en opnieuw. Zie hoe voorzichtig Ik je tegen Mijn Borst houd. Je bent gevangen in de Slag van Mijn Hart. Je bent in dit huidig moment van Eeuwige Liefde.