Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2610 Een Gouden Tijd, 17 januari, 2008

In de wereld zijn er zaken, waar je niet wenst meet e maken te hebben. Als een Godsziel op Aarde, is het geen kwestie van trots of ijdelheid of supergevoeligheid. Er zijn eenvoudigweg situaties die je niet moet tolereren. Er zijn situaties die geen debat vereisen, of je hebt genoeg gedebatteerd. Er zijn situaties die de nood aan het delven in de oorzaak niet vereisen. Als het brandt, doof je het of je vlucht. Wie het startte, waarom, zijn naast de kwestie. Geen enkele van Mijn kinderen moet mishandeld worden. Zo eenvoudig is dat. Geliefden, er zijn situaties die je gewoonweg niet toelaat. Vestig dit in je hart en geest. Weet wanneer ere en geval van nood is.

Als je mishandeling aanvaardt, ben je er dan ook geen deel van? Dien je iemand anders dan wel, als je die toelaat jou te overmannen of je te laten slaat? O ja, iedereen heft zo nu en dan een slechte dag, en toch, tegelijkertijd is er geen excuus voor verkeerd handelen. Wat je iemand anders ook mag verschuldigd zijn, je mag hen jouw eigen leven niet minder waardig laten maken. Iemand die vertrapt is, helpt de wereld niet vooruit. Wees niet iemand die vertrapt is.

Er zijn tijden om verdraagzaam te zijn, en er zijn tijden om assertief te zijn..

Je mag niemand onder de duim houden, noch mag jij iemand anders onderdrukken. Je bent geen gevangene van het leven.

Niet langer moeten er onderdrukkers in deze wereld zijn, noch anderen die onderdrukt worden.

Wanneer iets echt onaanvaardbaar is, dank an het zijn, dat je het niet langer hoeft te verdragen.

Ervan weg wandelen is niet altijd een oplossing. Dat is het vaak niet. En toch zijn er momenten dat je ervan wegwandelt.

Denk nu ajb niet dat Ik alle werknemers, die zich niet door hun baas graag gezien voelen, aanraad om op te stappen. Denk niet dat ik gelijk wie zeg om in een haast te vertrekken. Ik adviseer niemand om opgehitst te worden. Ik zeg, date r situaties zijn, die opgelost moeten worden. Je moet je leven niet opofferen, ledemaat, noch hart. Er hoeft niet alleen vrede in naam alleen te zijn. Dat is geen voornemen. Weet gewoon dat een beslissing soms genomen dient te worden, en jij moet die maken.

Er zal een tijd komen, dat deze Heavenletter niet eens nodig meer zal zijn, omdat vriendelijkheid en goedheid de wereld zullen regeren, en het concept van wreedheid niet meer zal bestaan. Iedereen zal overvloedig met liefde regeren. Liefde en vrijheid zullen het thema zijn en in het leven beoefend worden. Wie al dan Heavenletters nodig hebben? Wie zal dan in een nieuwe manier moeten denken, als alleen inspiratie bestaat?, er zal nuttigheid zijn, maar geen gebrek.

Wanneer deze gouden tijd komt, denk dan niet dat Ik aftreed. Ik zal zo overall aanwezig zijn, als altijd. Ik zal goed gekend zijn. Ik zal het onderwerp van eenvoudige gesprekken zijn. Ik zal over ieders tong gaan. Je zou kunnen zeggen dat Ik beroemd zal zijn. Er zal niemand zijn die de Koning van het Koninkrijk niet kent. Ik zal de Koning zijn, die delegeert, en iedereen zal in goede handen zijn, omdat het die van jou zal zijn.

Ik zal wandelingen in de tuin doen, met jou aan Mijn zijde. We zullen door het leven glijden. Wij zullen het fruit van het leven samen plukken. De hele wereld zal de tuin zijn. Enkel goede woorden zullen gesproken en gedacht worden. Er zal overal Godsgesprek zijn. Voor het plezier zullen Mijn woorden neergeschreven worden, als een uitwisseling van liefde aan elkaar. Alles zal poëzie zijn. En niemand zal ooit moeten vluchten.