Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2593 Nova Godina na Lyubovta

Бог каза:

Всеки ден е началото на една Нова Година. Можете да разбърквате дните както пожелаете. Каквато и Нова Година да празнувате, тя започва днес. Завъртанията на слънцето се случват, все пак времето не е. С това наум, концепцията за Нова Година е друг пример за относително време. Все пак темата на Новата Година е прекрасно нещо, и всяко началото има голяма стойност, въпреки че няма начало и няма край. Началото е още един начин да се говори за настоящото безвремие. Можете да започнете отначало, възлюбени. Вие също можете веднага да бъдете нови. Вие сте нови.

С идеята за зората на една Нова Година, вие посаждате едно намерение в ума си. Новото е добро. Посрещнете го с добре дошло. Новото означава, че миналото е освободено. Като влизате в новото, старото окапва. За да посрещнете една Нова Година, по необходимост, вие трябва да се освободите от старата. Не можете да разтворите широко обятията си, когато обятията ви вече са изпълнени с миналото.

Празнувайте този миг на същестуване в света. Посрещнете с добре дошъл един нов праг на живота. Посрещнете (го) спонатанно. Посрещнете детето на Новата Година. Ако Новата Година е дърво, какъв плод ще роди? Какъв плод желаете да роди?

Така че в Навечерието на тази Нова Година вие сеете плодни дървета в ума си. Вие обявявате, че това е пролетта на живота ви, от която всичко ще разцъфти. Превърнете всяка нощ от своя живот в Навечерие на една Нова Година. Всяка нощ изпращайте мисълта да цялата новост, която желаете. Това не е премоделиране, възлюбени. Това не е да вземете едно старо дърво и да го подкастрите. Това е посаждане на ново дърво, едно новопосадено дърво. Това дърво е за разцъфването на човечеството. Това дърво, което посаждате, вие посаждате за Мен.

Това дърво, което посаждате, ще бъде началото на една Нова Градина. Тази градина ще надмите Райската Градина. Всякакви плодове ще растат, за да бъдат изядени. Няма да има змии в тревата. Няма да има забранен плод. Какво искате в Новата Градина? Помислете за него сега и ще бъде както кажете, защото това е и Моята воля.

Всичките ви мисли ще израстнат. Те ще манифестират. Вие създавате своите мисли сега. Те ще родят плод и вие ще приберете реколтата на всичко, което израства. Вече няма да има съседски двор или ограда или знаци Не Пресичай. Това ще бъде Нова Градина, отворена за всички за цялото време. Няма да го има вече дори и мутиралото схващане за разделение. Няма да ви има вас, (ще ме има) само Мен, едно споделено Мен. Вие няма да познавате разделение от нищо, дори и от слънцето, защото ще знаете, че слънцето свети във вас. Ще познавате всичко като Себе си. Възможността за самолюбие няма да съществува. Как би могла, когато вие сте всичко?

Това е Новата Година на Любовта, когато само любовта може да съществува. Любовта е друго име за Единство. Единна Любов ще бъде Реалността. Винаги е било така, само дето сега ще го знаете, както знаете Името Ми, а вие ще научите Името Ми много добре.

Вие засаждате стотици семена сега, хиляди, милиони и те ще бъдат Една Златистост, Една Кралска Особа, Едно Единство, Едно Светещо Слънце. О, възлюбени, вие влизате в Дървото на Моята любов и това е само началото, което полагаме сега.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева