Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2494 Prekrasen svyat

Бог каза:

Този свят, в който живеете е прекрасен. И това е всичко, което трябва да правите – да живеете в него.

Ако искате водата във ваната ви да се издигне, всичко което трябва да направите е да влезете вътре. Вие не трябва да заповядвате на водата да се издигне. Не трябва да го изисквате. Не трябва да заплашвате водата, за да се издигне. Тя ще се издигне естествено от само себе си. Всичко, което трябва да направите вие, е да влезете. Останалото е автоматично.

Мислете за живота като за ваната, в която влизате. От самото ви присъствие, светът ще се издигне. Когато влезете в света с любов и мъдрост, каква възможност има светът, освен да се издигне?

Не е необходимо да посочвате на света всичките му грешки за да се издигне. Вие не трябва да критикувате света. Не трябва да му показвате погрешните му подходи. Не трябва да протестирате срещу лошото му държание. Просто влезте в уравнението с любов в сърцето си и светът ще ви призове.

Може да кажете, че вие сами не можете да промените нищо. Обединете се с живота, и един по един, други ще ви последват, и преди да разберете, вие ще имате армия от високо-съзнателни войници, не войници, разбира се, а по-скоро лига от хора, които възвишават света. Толкова е просто, възлюбени.

Въведете един нов ден чрез съюза на сърцата, които желаят да въведат един нов ден. Нека любовните сърца се хванат за ръце, Когато достатъчно сърца се хванат за ръце, мирът е осигурен. Повече от мир е осигурено. Осигурена е любов.

Любовта ще изгрее, както слънцето изгрява всяка сутрин. Ще бъде неизбежно. Идва зората на нов ден и вашето присъствие е необходимо. Извадете пистолета от кобура и вместо него носете любов, защото любовта ще излекува всяко оръжие, и любовта ще изпрати възвишено послание. Любовта ще смалява заредените оръжия всеки ден. Тя не взема пленници. Просто всички ще се присъединят към любовта, защото вие ще сте им показали как.

Не че обръщате другата буза, както бяхте разбрали. Чрез вашата любов, бузата на другия е обърната. Любовта ще отвърне другите от яростта. Любовта разпръсва всяка илюзия, а всичко, което не е любов е илюзия. Вече няма да се преструвате, че сте нещо по-малко от любов. Като пристъпите напред в любовта, целият свят ще ви последва. Вие ще превъртите света, преди да успее да каже „Щурче”. Когато любовта марширува, никой не може да е извън крачка.

Може да кажете, че това е пробвано преди и не е станало. Може да цитирате Исус и Буда, и Мохамед и всичките светци. Но те нямаха вас, възлюбени. Сега вие се съюзете с тях и ще живеете, за да видите вълнение от любов в света. Познайте се като мощната сила, която сте. След като светлината ви е била запалена на Земята, значи сте мощна сила, мощна сила за съмнението, може би. Сега, не се съмнявайте. Вмсето това обичайте. Стига маскарад. Бъдете любовта, която сте.

От този миг нататък, нито дума от устата ви, която не е любов. Нито дума от перото ви. Нека любовта ви е като вода, която кръщава света. Нека сърцето ви наводни Земята с любов и нищо друго, освен любов. Не любовна показност, внимавайте. Не сантименталност, не фасада, не усилие, а просто любов, която си е любов, излъчваща се от центъра на сърцето ви и прегръщаща всичко в своя храмов празник.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева