Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2595 Godinata na Lyubovta

Бог каза:

Вие се носите по вълните на сърцето Ми. Това е лесно и леко. Можете да го правите без ръце. Не трябва да се държите за нищо, когато се носите по вълните на любовта. Това е свободно падане, и все пак не е падане. То е високо издигане. Да, носете се по вълните на сърцето Ми. Няма сърце, което да не е Мое.

Може да попитате за коравосърдечните сърца, безчувствените сърца, пресъхналите сърца. Такива сърца са били подведени. Те са подвластни на илюзията, че сърцето им е оръжие или щит и че те трябва да го използват по този начин, и затова те възпират вродената любов на сърцето.

Възлюбени, Аз създадох сърцата еднакви. Не разваляйте това, което Съм създал.

Ако сърцето ви е станало студено, тогава вие задължително трябва да отидете до дълбините, защото топлината просто е била покрита. Открийте я. Запалете отново пламъка й. Стоплете я. Вие можете да подсладите сърцето си. Разговаряйте мило с него. Подайте му ръка. Направете му малко умствен масаж с пръсти от топли мисли. Започнете да обичате сърцето си. Имайте намерението, че сърцето ви ще се затопли в съгласие с вашето намерение. След като сърцето ви може да изстине, значи може и да се затопли. Върнете си сърцето обратно. Вдигнете го. Съживете го. Охладеното може да се стопли. Представете си сърцето си като разтопено злато. Поток от злато ще започне да протича през вените ви.

Студеното сърце подхранва алчността. Ако сърцето ви е студено, вие сте го лишили. Сега го изпълнете с въглени от любов, не с пепел. Спрете да защитавате сърцето си и то ще даде искра. То отново ще гори ярко. Няма сърце, което да е толкова замръзнало, че да не може да излезе от дълбокото си замръзяване.

Студеното сърце е едно изплашено сърце. То е замръзнало от страх. То временно е в студено хранилище.

Сърцето, което вие наричате самолюбиво просто е било употребено. То е начинаещо сърце. То е странно. То остава близо до дома. Страхува се да не се изгуби.

През цялото време, възлюбени, вие трябва да губите сърцето си. Не трябва да го пазите. То е предназначено да бъде подарявано. Това не е вашето сърце в крайна сметка. То е Мое. Какво би правило едно от Моите сърца в някакво мазе? Какво би правило едно от сърцата Ми неизползвано в някой ъгъл.

Така че едно сърце, заделено настрана е едно забравено сърце.

И сега, възлюбени, нека помним сърцата и да се отнасяме с тях любезно, със сърцето във вашите гърди и с тези в чуждите.

Сърцата са като тримата Мускетари, един за всички и всички за един.

Моето сърце отеква във вашето.

Моето Единно Сърце е пленило вашето и сега вашето сърце излиза от скривалището. Сега сърцето ви бърза към фронтовата линия. Чувствате ли пулса му? Това е Моето сърце, което бие във вашето. Никое сърце не бие самό. Никое сърце не е непознато за друго сърце. Никое сърце не печели и никое сърце не губи.

Не защитавайте сърцето си. Сърцето ви е най-доброто от вас. Имайте узряло сърце, което взривява пътя с любов, като отхапете една узряла слива, сокът й бликва навън. Топлото ви сърце е готово да избухне с цялата любов, която се съдържа в него. Сега то знае мястото си във Вселената.

Това е Годината на Любовта, възлюбени. Тя започна. Краят на това, което наричате 2007, последван от 2008 е една висока вълна от любов и вие трябва да се носите на тази набъбваща вълна. Вие много добре можете да се справите с една вълна Цунами от Моето сърце. Не е нужно да се връзвате за него.

Хайде, хванете тази вълна. Извисете се с нея и всички сърца ще последват вашето, висейки на вашето, както си е било. Моето сърце от любов във вашето има достатъчно любов за да повдигне всички до висотите на Рая. Започнете да се издигате сега.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева