Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#2557 Kelime, Yaradandı

CENNET#2557 Kelime, Yaradandı 25 Kasım 2007

Geceleri sizi yatağınıza Ben yatırır, üstünüzü örterim. Sabahları sizi Ben uyandırırım. Size verdiğim huzuru hissedin, zira ona sahip olmanızdır Benim arzum. Huzurunuzun Kaynağını, belli belirsiz bir sezinlemeyle de olsa bilmek iyidir. Bu işaret sizin için hayırlıdır. Bir atom tanesi de Büyüklüğün bir işaretidir sadece.

Şöyle şeyler söyleyebilirsiniz: “Fakat ya Senin Kim olduğuna yönelik, ne bir işarete ne de bir sezgiye sahipsem Tanrım? Ya hakkındaki fikrim gölgeli ve karışıksa? Ya senden korkuyorsam, ya Sana itiraz ediyorsam, ya için için Sana güceniyorsam?”

O halde Beni, düşünmüyorsunuzdur aziz çocuklarım. Kafanızda bir resim oluşturmuşsunuzdur veya bu resim size verilmiştir ve siz de bunu kabul etmişsinizdir. Peki o halde, bunlar sorun teşkil etmezler; zira fikirler değişebilir. Eğer Beni sevgiden daha az bir şey olarak biliyorsanız, şimdi bu yanılgıyı aşacaksınız. İstediğiniz şey sevgidir, layık olduğunuz şey sevgidir ve Ben de bu büyük sevgiyi bahşedenim. Ben sevgiyim. Yaradan, sevginin bir diğer adıdır. Size verdiğim sevgiye uzun süre direnç gösteremezsiniz. Sevgim farkındalığınıza nüfuz eder. Sevginin ne olduğunu bilirsiniz ve artık bu Büyük Sevginin Kaynağını da tanıyacaksınız, bu Sevginin sizin için olduğunu, bundan dolayı da size ait olduğunu bileceksiniz. Onu almaktasınız. Artık onu doğuştan gelen hakkınız olarak idrak edecek ve bir armağan olarak görmeyeceksiniz. Sevgi sizin mirasınızdır. Size aittir. Daha siz doğmadan önce sizindi o. Farkındalığınızı yitirdiğinizi anlamadan önce de sizindi. Sevgiyi istiyordunuz ve şimdi onu içinizde idrak ediyor ve talep ediyorsunuz. Sizin talebiniz diğer kimsenin talebini eksiltmez. Herkese yetecek kadar çok sevgi vardır.

Doğuştan size ait olan bir şeyi elde etmek için mahkemeye gitmeniz gerekmez. Bu hakkınız için başvuruda bulunmanız gerekmez. Onun için okula gitmeniz gerekmez. Onun için eğitim görmeniz gerekmez. Onu sadece ve sadece kabul etmeniz icabeder.

Sevgimi size zorla yöneltmiyorum. Sevgim her zaman mevcuttu ve siz her zaman ona sahiptiniz, her zaman onun içinde, her zaman ona sarmalanmış haldeydiniz. Artık bunu bir “gerçek” olarak da kabul edebilirsiniz. Yaradanın o muazzam sevgisi sizindir. Dünyadaki diğer başka herşeyden daha çok sizindir o. Ve dünyadaki herşeyden çok daha kıymetlidir. Yeni bir arabadan daha kıymetlidir. Düşünebileceğiniz herşeyden daha kıymetlidir. Lakin Beni düşünebilecekken, Yaradanı, tüm Kainatın tüm sevgisiyle sizi seven Yaradanı düşünebilecekken diğer başka bir şeyi düşünmek niye ki? Seni seviyorum can çocuğum, tüm değerimle seviyorum ve değerim altındır Benim. Sevginin Tanrısıyım Ben ve sevginin Altınıyım(*). Sevgimi kabul etmek için kollarınızı çok geniş açın.

Hala sevgimin tamlığına layık olmadığınıza inanıyorsanız, layık olduğunuzu kabullenin. Gökyüzü’nden(**) gelen yağmura dokunmak için elinizi uzattığınız gibi, bu sevgiyi almak için de ellerinizi uzatın. Size veremeyeceğim ne olabilir ki? Size vermediğim ne olabilir? Size zaten Kendimi tamamen vermiştim Ben; ki bu çok ama çok fazla olandır. Herşeydir. Mutlak olarak sizin özünüzdür. Sevgim, sizin yaratılmış olduğunuz esastır.

Bayram çikolataları pek çok farklı şekilde de olabilirler; fakat sonuçta yine çikolatadır onlar. Bayram çikolatasının çikolata olması için özel bir şekil taşıması gerekmez. Her ne şekil ya da ambalajda olursa olsun çikolatadır onlar. Bir parçası kopsa da çikolatadır. Parçalara ayrılsa da çikolatadır.

Eğer bir İnsan Varlığıysanız, o halde sadece Benim sevgimden ibaretsinizdir ve olabileceğiniz bir başka şey yoktur. Beni ya da Kendinizi ne kadar yalanlamaya çalışırsanız çalışın, geri dönüşü olmayacak bir şekilde Sevgisiniz, Benim sevgimsiniz - Kelimenin her anlamıyla. Ki bu Kelime Yaradandır ve bu Kelime Sevgidir.

(*) ÇN: Altın (Gold) ve Tanrı (God) kelimeleri ile çağrışım yaratılmaktadır.
(**) Gökyüzü anlamına da gelen Heaven (Cennet) kelimesi kullanılmıştır.

Çeviren: Engin Zeyno Vural :wub:

Hatırlatma: Sevgili okurlarımız, Cennetmektuplar’ını (HeavenletttersTM) paylaşırken lütfen kaynak site olan www.heavenletters.org adresini belirtiniz. Üyelik başvurusu sitede yer alan http://www.heavenletters.org/maillist/index.php linki üzerinden gerçekleştirilmektedir.