Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#2493 Tüm Olanaklar

CENNET#2493 Tüm Olanaklar 23 Eylül 2007

Hayatın nasıl da kat kat açıldığını görmeye başlıyor musunuz? Sizin için hazır olanı açmaktasınız. Kapınıza gelen paketi açıyorsunuz.

İçinde, düzenli olarak katlanmış bir top kumaş bulunan bir paket aldığınızda, kumaşın katlarını açmak için uğraşmanız gerekmez. Kumaş zaten açılır. Onu kat kat açacağınız şekilde paketlemiştir o. Paketi açmak ve kumaş katlarını kaldırmaktan başka yapacağınız bir şey var mıdır?

Bu, hayatta da böyledir. Gerçekte size ait olmayan karar ve mesuliyetlerin ağırlığıyla dolusunuz. Size özel olarak zaten hazırlanmış şeyleri görmek için uyanık olun. Hayatın oluşmasını sağlamazsınız. Onun kendi zekası vardır. Ona izin verip, olanak tanıyabilirsiniz. Ona izin vermek zorundasınızdır.

Elbetteki kendi arzu ve dilekleriniz vardır. Bunlar gerçekleştiğinde size ait olduklarını bilirsiniz, zira bilhassa onlar için talepte bulunmuşsunuzdur. Ve lakin pek çok hayırlı şey size talebiniz olmaksızın gelmektedir. Bazen iyi şans, siz bunu görmeseniz de tam yüzünüze güler. Ya da bunu görseniz bile nafile olarak addedersiniz. Onu elden çıkarırsınız. Sadece onun ne için olduğunu ya da ne olabileceğini görmemişsinizdir.

“Kutuda olmak” veya “kutunun dışında olmak” diye iki ifade vardır. Bazen kendinizi görebilmek için kutunun dışında olmanız gerekir. Kutu, konumunuzu ifade eden bir ifadedir. İnsan yapımıdır o. Köşeleri ve kenarları vardır. Bazen imkanlar dünyasını görebilmek için bu kutunun dışına adım atmanız gerekir. Bu kutuyu yapmış olanlar iyi iş çıkarmışlardır. Pek çokları için hayırlı seçenekler sunabilir o; fakat buna rağmen kutunun içindekiler her zaman size uymaz.

Sizin hayatınız diğer bir başkası gibi değildir. Belki de dünyanın öngördüklerine sahip olmanız gerekmiyordur. Belki sizin hayatınız yeganedir. Elbetteki sizin hayatınız yegane olandır. Elbetteki diğer herkes kendi hayatına sahip olmak için öngörülen normlardan yola çıkmaz. Belki de siz hala bunu yapıyorsunuzdur.

Şunu aklınızda tutun ki geçmişe tabi olmak zorunda değilsiniz; ne kendi geçmişinize, ne ebeveynlerinizin geçmişine, ne toplumun geçmişine, ne de diğerlerinin beklentilerine tabi olmak zorundasınız. Ne de eski düşüncelerinize saplanıp kalmaya ihtiyacınız vardır. Sadece, hayatınızın hazırda ya da hemen planlayabileceğiniz bir haritasının bulunmadığı durumu olasılık dahilindedir. Öyleyse hayatta da plansız olun. Bir sonrasında ne olacağını her zaman bilemeyebilirsiniz. Bunu sadece kestirmeniz gerekir. Çok hoş bir şey değil midir bu? Hayatınız canlı ve yaşanılasıdır. Durağan değildir. Orijinaldir. Hayat spontandır. Hayat aynı anda hem spontan hem de beklenti ve tariflere uygun olamaz.

Dolayısıyla hayat, keşfetmeniz için sizindir, belki de hiçbir harita ya da şema olmaksızın. Hayatınızın haritalandırılmasına neden ihtiyacınız olsun ki? Totaliter bir toplumda bireyler yapacakları şeyi kendileri keşfetmek yerine, tayin edildikleri şeyi yaparlar. Özgür irade, pek çok şey uğruna, konfor, düzen ve tekdüzelik uğruna göz ardı edilmektedir. Tekdüzelik yüreğinizin hoşuna gittiği mühletçe uygundur.

Hayattaki hareket alanınızın oldukça geniş olduğu fikrinden yola çıkın. Bu doğru bir yaklaşımdır. Hayatınız söz konusu olduğunda panaromik bir açıya sahip olun. Tüm olanakların dünyasında yaşamaktasınız. Bu olanakları önceden tahmin edemediğiniz gibi yüzeysel bir nedenden dolayı onları gözardı etmeyin. Bırakın şimdi karşınıza çıksın onlar. Kendilerini size sunmadan önce her bir olanağı nasıl tahmin etmiş olabilirsiniz ki?

Artık bu olanakları görün.

Çeviren: Engin Zeyno Vural