Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#2494 Harikulade bir Dünya

CENNET#2494 Harikulade bir Dünya 24 Eylül 2007

İçinde yaşadığınız harikulade bir dünyadır burası. Ve yapmanız gereken tek şey budur – hayatı yaşamaktır.

Eğer küvete doldurduğunuz suyun yükselmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey küvetin içine girmektir. Suya yükselmesi için buyruk vermeniz gerekmez. Talepte bulunmanız gerekmez. Yükselmesi için suyu tehdit etmeniz gerekmez. Kendisi zaten yükselecektir. Tüm yapmanız gereken küvete girmektir. Gerisi kendiliğinden olur.

Hayatı, içine girdiğiniz banyo küveti olarak farzedin. Sizin mevcudiyetiniz vasıtasıyla yükselecektir dünya. Sevgi ve bilgeliğinizle Dünyadan içeri girdiğinizde yükselmekten başka ne şansı olabilir ki onun?

Yükselip yücelmesi için dünyanın tüm kusurlarına işaret etmek gerekli değildir. Dünyayı kınamanız gerekmez. Ona hatalarını göstermeniz gerekmez. Hatalı davranışlarını protesto etmeniz gerekmez. Sadece yüreğinizdeki sevgi formülüyle ondan içeri girersiniz ve dünya da size riayet eder.

Tek başınıza bir fark yaratamayacağınızı söyleyebilirsiniz. Hayata iştirak edin, zira birer birer diğerleri de sizi takip edecektir ve daha siz farketmeden yüksek-bilinç neferlerinden oluşan bir ordunuz olacaktır. Bunlar elbetteki sadece nefer olmayacaklardır, daha ziyade dünyayı yüceltme ittifakını oluşturacaktır onlar. Bu kadar basittir aziz çocuklarım.

Yepyeni bir güne öncülük etmek isteyen yüreklerin birliği vasıtasıyla yepyeni bir güne öncülük edin. Sevginin yürekleri el ele tutuşsun. Yeterli sayıda yürek ellerini birleştirdiğinde barış sağlanacaktır. Barıştan daha fazlası sağlanacaktır. Sevgi hakim olacaktır.

Sevgi, güneşin her sabah yaptığı gibi doğacaktır. Bu kaçınılmaz olacaktır. Yeni günün şafağı sökmekte ve sizin varlığınıza ihtiyaç duyulmaktadır. Silahları yerlerine bırakın, onların yerine sevgi taşıyın; zira sevgi herşeye şifa verecek ve yüksek bir mesaj iletecektir. Sevgi, o devasa silahları cüceleştirip küçüçük kılacaktır. Bu, sevginin zafer kazanacağı anlamında değildir. Çünkü sevgi, esir almaz, mahkum etmez. Sadece herkes kendiliğinden sevgiye katılacak, ona iştirak edecektir çünkü onlara sevginin ne olduğunu siz göstermiş olacaksınız.

Bu, sizin anladığınız anlamda “öbür yanağınızı çevirmeniz” değildir. Sizin sevginiz vasıtasıyla bir diğerinin yanağı sizden yana dönecektir. Sevgi diğerlerinin yolunu ızdıraptan geri döndürecektir. Sevgi, tüm bu yanılsama halini ortadan kaldıracaktır, zira sevgi olmayan diğer herşey sadece birer yanılsamadır. Sevgiden daha az bir şeymişsiniz gibi sürdürdüğünüz bu yapmacık tavrı artık bir kenara bırakacaksınız. Sevgiden yana adım attıkça tüm dünya sizi takip edecek. Dünyayı döndürüyor olacaksınız. Sevgi ilerleme halindeyken kimse onun gerisinde kalamaz.

Bunun daha önce denenmiş olduğunu ve işe yaramadığını söyleyebilirsiniz. Tüm o aziz peygamberleri ve erenleri delil gösterebilirsiniz. Fakat onlar size sahip değillerdi aziz çocuklarım. Şimdi onlara katılıyorsunuz ve sevginin dünyada koparacağı şamatayı görmek için yaşıyorsunuz. Kendinizi - zaten olduğunuz gibi, büyük bir güç olarak- bilin. Işığınız Dünya üzerinde varolduğu için büyük bir güçsünüz, şüphe içindeki önemli bir güçsünüz belki de. Artık bundan şüphe duymayın. Bunun yerine sevgi duyun, sevgiyi himaye edin. Maskelerin ardına gizlenmeyin artık. Sevgisiniz ve onu yansıtın.

Şu andan itibaren sevgi olmayan hiç bir söz çıkmasın ağzınızdan. Sevgi olmayan hiçbir kelimeyi yazmasın kaleminiz. Sevginiz dünyayı kutsayan bir su olsun. Yüreğiniz dünyayı kaplayan bir sevgi seli yaratıyor olsun. Sevgi gösterisinden bahsetmiyorum, bunu dikkate alın. Aşırı duygusallıktan, aladatıcı bir görünüm oluşturmaktan, çaba harcamaktan bahsetmiyorum; sadece, yüreğinizin merkezinden kaynak bularak yansıyan ve etrafındaki her şeyi yanına alan, kucaklayan sevgi olmaktan söz ediyorum.

Çerviren: Engin Zeyno Vural