Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1842 Laat Jouw Hart Opstijgen, 20 november 2005

HEMEL #1842 Laat Jouw Hart Opstijgen, 20 november 2005

God zei:

Wanneer een lichaam sterft, zeg je vaak dat die persoon naar een betere plaats is gegaan. Ik begrijp dit, en Ik mag dit op Mijzelf opmerken. In werkelijkheid, echter, jouw geliefde is niet ergens anders heengegaan. De Hemel is natuurlijk niet een lichamelijke plaats. Hoe kan dat zijn als het lichamelijke een hersenschim is.

De Hemel is een plaats van hogere bewustzijn. Dat is het verschil tussen de Hemel en de Aarde. Aardse bewustzijn kweekt Aardse neigingen. Hemelse bewustzijn kweekt Hemelse neigingen.

Wanneer een lichaam wegvalt, is wat overblijft Hemels bewustzijn. Hemels bewustzijn is het restant, niet het lichaam.

Bewustzijn is bewustheid. Wanneer het lichaam aan de kant is gezet, wat altijd bekend is geweest. Het lichamelijke bezit is weggevallen. Er is niet langer belemmering zoals op Aarde. Welke andere afleiding dan lichamelijk kan Hemels bewustzijn blokkeren? Het relativerende leven blokkeert het, en toch, in het relativerende leven, haast jij je om het te vinden. Jij bespeurt de Hemel, samen met alles, zoals apart van jou. En toch, al wat jij moet doen is om binnenin te kijken. Binnenin is een prachtig deel van jou. Ik zeg deel, maar Ik bedoel heelheid van jou. Ik zou kunnen zeggen binnen is een prachtig oppervlakte van jou. Toch als jij maar een hectare bent, is een hectare niet deel van jou. Het is helemaal jou.

Ondanks zijn verschrikkelijkheid, gevoel van afzondering leidt jou terug naar Eenheid. Jij stuitert weg van de hete fornuis en jij wordt aangetrokken tot balsem. Niets is meer balsemend dan de Hemel, geliefden. De Hemel zet geen obstakels voor jou neer. Het aardse leven doet dat veelvuldig. Het aardse leven is daar goed in. De Hemel is daar helemaal niet goed in. Het is daarin niet geoefend. Waarom zou het?

Jouw verstand is een lichamelijk bezit, en de gedachten aan jouw verstand en cultuur ontwikkelen zich vertaald in obstakels. En toch, en toch, obstakels zijn opstapstenen naar de Hemel. Wat een paradox. Het is een paradox die jij hebt, en het is het Paradijs dat jij zoekt.

Zonder het Aardse leven, wat zou ontwikkelen? We noemen evolutie dat wat hoofdzakelijk herkenning is. Jouw gedachten ontwikkelen. Jouw gedachten op Aarde reflecteren jouw bewustzijn op Aarde. Wees bewust van de Hemel. Kijk naar de wereld alsof het is vanuit de Hemel en jij zult tot waarneming komen waar jij bent. Geloof niet voor een moment dat jij op de Aarde vastzit en dat jij vastzit met de bewustheid waar jij momenteel op functioneert.

Het tegenstribbelende verstand, ofschoon lichamelijk georiënteerd, is krachtig voorbij maatstaven. Het verstand is zo krachtig dat het jou gestrikt heeft om in laagheid te geloven, in zelfzuchtigheid, beiden zijn verkeerd en dragen geen gelijkenis met de Waarheid. Al de beperkingen daar op jou zijn beperkingen op Aarde. Ze zijn niet van Mij. Ik maakte niet de regels die schijnen de Aarde te besturen in de wereld van de mensen. Het verstand maakt een mengelmoes van leven op Aarde. Neem de ministers in acht, als Ik de andere kant opga.

“Heb een hart” is een waardige uitdrukking. Laat jouw hart jouw verstand overstijgen. Het is jouw hart dat behoedzaam is. Het is jouw hart die beter weet dan het verstand. Daarom is het dat jouw hart pijn gedaan wordt, en het verstand komt er onbeschadigd vanaf.

Erkenning mag een mooi ding zijn, maar het is het hart dat goud is. Herstel jouw hart naar zijn pure goud. Verwijder wat het verstand daar weggestopt heeft. Kom terug naar de liefde. Kom terug naar de Hemelse bewustheid, want dat zit binnen in jou.