Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2235 Het Vloeien van de Rivier 7 Januari, 2007

HEMEL #2235 Het Vloeien van de Rivier 7 Januari, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt

Het lijkt, alsof het verleden nooit heeft bestaan, en dat is de Waarheid over het verleden. Het was er nooit. Ooit leek het realiteit, maar je weet dat het nu niet zo is. Nu is het allemaal een verzonnen verhaal van dansende figuranten die op een scherm. Je hebt gevoelens over het ingebeelde verleden, maar het is niet meer dan het nieuwsblad van gisteren. Het was een uitgespeeld melodrama, alsof het echt gebeurde. De hele tijd waren de scènes een elektrische impuls doorheen de luchtwegen die 3D beelden creëerden.

Het leven is een sterke stroom die voorwaarts streeft. Wat op de oevers is neergeplensd is lang verdampt. Het leven is trillend en in leven, en er is geen einde aan. Jouw geliefden die het Aardse leven verlaten hebben, zijn nu niet minder dan ze ooit waren, Jij hebt niet langer het 3D beeld van hen. Op de Aarde aanwezig of afwezig, het is allemaal hetzelfde. Niets van dit panorama is de waarheid, hoewel je dit als een zaak van leven en dood beschouwt, en je gaat ermee om, alsof het meer waarde heeft dan gelijk wat.

Het is allemaal wrakgoederen en overboord gegooide lading die met de rivier meedrijft. De vloed van de rivier is waar. De rivier is eeuwig. Jij bent eeuwig, maar het verleden is voorbijgaand. Hoewel belangrijk voor jou, is het verleden helemaal niks. Het is een voorbijtrekkende parade. Applaudisseer terwijl het voor je uit gaat, en laat de parade dan de hoek om gaan.

Dat wat tijdelijk is, is niet blijvend. Briezen waaien, en waar zijn ze dan?
Er is niks waaraan je je hoeft te binden, omdat er niks is waar je je kan aan vastklampen. Dat kan je alleen in je gedachten.

Voor jou lijkt dit verschrikkelijk, niet kunnen vasthouden, nu, denk aan het niet bestaande leven, als bevrijdend, geliefden. Het niet-bestaan is je paspoort naar het Paradijs. Nu ben je vrij om eenvoudigweg lief te hebben, zonder belemmeringen.

Als je iets permanent voor je wil, dan is dat de liefde, want liefde is de enige vaste waarde in de hele wijde wereld. En zelf liefde moet je kunnen laten gaan, want het moet kunnen dansen, zoals het danst, zo zwier je liefde en laat het op zijn eigen momentum rondgaan. Er is veel te vinden waar dat vandaan kwam.

Kuis de kasten van je geest en je hart. Ledig ze van het verleden dat er nooit was. Hou je vast aan het bestaande en niet aan het niet-bestaande. Liefde bestaat. Getekende figuren zijn enkel schetsen. Een tekening is de realiteit niet. Maar liefde is de realiteit, en niets anders. Zaken van, liefde, zijn zaken van liefde, maar alleen de liefde is de realiteit.

De draaibanken die draaien en realiteit weerspiegelen zijn jouw hart en je geest. De geest houdt trucks vast. Het hart draait waarheid. Soms achterhaalt de geest Waarheid en laat illusie achter.

Hoeveel je je ook aan illusie vastklampt, het is zinloos. Dwaallichtjes zijn eenvoudig weg dwaallichtjes. Geef je hart en ziel aan datgene dat van belang is, en het belang heeft geen belang. De liefde wel.

Geef je liefde voor materie op. Geef je wat dan ook op. Bezit het allemaal, maar weet ook wat doorheen je vingers door glipt en zeg er vaarwel tegen. Je zegt vaarwel aan het schuim op het water. Het was maar schuim. Blijf hallo tegen liefde zeggen, want het is voor jouw liefde dat je gekend bent. Het is door de liefde dat je bestaat.

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org