Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2083 Vriend en Geliefde 19 Juli , 2006

HEMEL #2083 Vriend en Geliefde 19 Juli , 2006
Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Heb de dieren, die zozeer aan jouw bereidwilligheid onderworpen zijn. Denk niet langer aan superieur of minderwaardig. Denk niet langer in termen van de meester en de dienaar. Dien. Laten we met z’n allen dienaren van elkaar zijn. Natuurlijk geniet degene die bediend wordt ook van het bedienen van de ander. Maar geef jezelf geen rol en maak er naamkaartjes van voor jezelf en de anderen. Denk enkel in de term van liefde. Wat je titel voor het ogenblik ook is, of je nu bordenwasser, of ceo, je bent ontworpen om vriend en geliefde van het universum en van allen die erin leven te zijn.

Doe aan anderen, is een regel voor het leven. Het is geen mooi gezegde, om te gebruiken. Het is zoals het is. Elkeen is ook jij zelf, en er is geen ander. Hoe je anderen bejegent, zo wordt je ook zelf bejegend. Hoe je de anderen behandelt, is ook hoe je jezelf behandeld. Behandel jezelf goed, geliefden. Leer hoe. Leer hoe vriendelijkheid te geven, een vorm van liefde, want liefde en vriendelijkheid zijn de enige diensten die je ongeacht je rol die je spelt, kan geven. Als je het vuil van de straat opraapt, raap het dan op, niet alleen voor degenen die het hebben bevuild, maar ook voor degenen die niet hebben bevuild. Minacht niemand in je gedachten. Als je een gevangenisbewaker bent, wat je opdracht ook is, voer het uit met liefde, in je hart, en liefde zal gekend zijn. Als je een gevangene bent, vind een plaats voor de liefde in je hart. Is een bewaker ook geen gevangene?

Liefde is niet laf, geliefden, het is ook geen show. Geef ene vertoning en geef ondertussen liefde, terwijl je bezig bent. Heb zelfs het gereedschap dat je gebruikt lief. Schop de radio niet in onderdanigheid. Vervloek je computer niet. Behandel ze kalm en geduldig, en dat is liefde.

Of je nu voor een publiek staat, of alleen met iemand die niet kan spreken, of het nu een kind is, een dier, iemand in de coma, je moet je op je best zijn en geef liefde en vriendschap in overvloed. Denk aan Mij, geliefden, herinner je aan Mij, niet uit vrees, maar als de Ene die je een dienst verleent.

Wat je vandaag ook doet, doe het zonder weerstand. Zelfs als het iets is waar je niet van houdt, doe het met eenstemmigheid. Als het gedaan moet worden, en je moet het doen, doe het met goeie wil. Het is niet de fout van de dienst zelf, dat je het niet graag doet. Als je het dan toch moet doen, doe het met plezier. Wees blij dat je demogelijkheid hebt om het te doen.

Zie je in, dat het geen belang heft wat je moet doen en hoe je het doet, maar dat het van belang is dat je het doet en doe het met gratie? Wees gracieus tegenover alles. Je maakt misbruik, tenzij je liefde en vriendelijkheid geeft. Je bent een schrielhannes met liefde. In plaats van terughoudendheid, geef blijdschap. Je moet voordeel geven, geliefden. Ik zou eigenlijk willen zeggen: geef met gratie, of geef helemaal niet. Als niet niet gracieus alleen of in publiek kan zijn, is het beter dat je helemaal niet geeft.

Als je niet vriendelijk kan spreken, spreek dan liever niet.

Als je je wagen niet gracieus kan besturen, beter dat je helemaal niet rijdt.

Wees ervan bewust, dat je een deur voor iemand open houdt, in gelijk wat je doet. Als je die deur niet voor ze open houdt, is hetzelfde als die deur voor hen sluiten.

Wat je ook aan geld verdoet, verdoe het dan met gratie. Klaag niet over de prijzen.

Koop wat je nodig hebt en wees blij dat je het geld hebt.

Verstra je mij vandaag?

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org