Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#1965 YUREGINIZDEKI TUM SEVGI Mart 23, 2006

CENNET#1965 Yüreğinizdeki Tüm Sevgi Mart 23, 2006

Tanrı dedi ki:

Kalbinizin ilave hiç bir şeye gereksinimi yoktur. Sadece tenkitlerden uzak durması gerekir onun. Düşünce sarmaşıkları tırmanarak büyümektedirler yüreğinizde, onun çevresine sarılıp doğal gidişatı yavaşlatarak. Muhteşem olması murad edilmiştir kalbinizin ve kaderi de tıpkı ozanların ona atfettikleri gibi güzellik ve sevgi alış verişi üzerine şekillendirilmiştir.

İhtiyarlaması arzu edilmez. Genç olması murad edilmiştir onun. Bir özgür bırakabilseydiniz kalbinizi. Emriniz altına almaya çalışmayın onu artık. Bunun yerine kalbinizin söylediklerini yerine getirin. Özgür bırakın kalbinizi, tek başına ve izin verin sevgiye geri dönmesine.

Kalbinizin zihninize avane olması murad edilmemiştir hiç bir zaman. Aptal durumuna düşmekten korkar ve de aptalcasına öz doğasından alıkoyarsınız kalbinizi. Cicili bicili süsleyip yalnız özel etkinlikler için dışarı çıkmasına izin verirsiniz. Ancak bir yere kadar gitmesine müsade edersiniz. Onu himayenize alıp partiden erken ayrılmasını sağlarsınız. Sevdiklerim, kalbiniz geceler, gündüzler boyu dışarıda kalmak ve sürekli dansetmek içindir. Kalbinizin bu denli üzerine titreneceği, ele geçmez, akla gelmez bir durumu yoktur ortada.

Sevginin kalbi mola vermek istemez kendine. Zihnin yargıları takatini keser ve bununla beraber o çarpan güzel yüreğiniz hiç bir zaman eksikliği duyulmaması murad edilen o şeyi telafi etme ihtiyacı hisseder. Sevgiyi yitirdiğinizi hissetmekte olabilirsiniz. Lakin elbetteki sevgi kaybolmamıştır hiç bir zaman. Köşede bir yerlere saklanmıştır o. Onu siz zincirlemiştiniz oraya, yüreğinizin saklı bir köşesine, sanki yüreğinizdeki sevgi, şaşkın bakışlı zihninizin yeşerttiği korkulardan nefesi kesilen vahşi bir hayvanmışcasına

Zihniniz, yüreğinizi onun kendisinden koruyup gözetmeye karar vermiştir. Onun güvende tutmaya karar vermiştir, aslında mutsuz kılmaya elbet. Gözetim altındaki bir kalp mutlu değildir. Bir yürek özgür ve açık olmalıdır sevgiye. Tabii haliyle yüreğiniz tehlikede değildir. İçin için yenip tüketilmemelidir o.Tehlike, yüreğinizi düşürdüğünüz bu tuzaktır. Yüreğiniz için tek tehlike baskıya maruz kalmaktır. Onun heryerde sevgi duymasına müsade etmekse onu koruyacak tek kalkan.

Kalbinizin bir yarış kazanmak zorunda olduğu anlamına gelmez bu. Sadece onun koşmasına izin verilmesi gerektiği anlamındadır. Sevgi hesap yapıp kendini zamana tabi tutmaz. Sadece prangalar olmaksızın yürümelidir geniş adımlarla. Ele geçirilmek için değildir o. Özgür kılınmak içindir. Diğer kalpleri de özgür kılacak olandır yüreğiniz, onları rahatlatacak ve hatta dolu dizgin gitmelerine olanak tanıyacak olandır. Alıkonulmamalıdır hiç bir yürek. Kalpler alıkoymazlar diğer kalpleri. Üzerlerine çizilen sınırlardan özgür kılarlar onları.

Sevme mecburiyeti denli sevgiyi frenleme düşüncesinden de kurtarın kendinizi ve böylelikle hissedecksiniz sevginin kalbinizden daha yoğun olarak aktığını. Tavsiyelerinizden uzak tutarsanız kalbinizi sadece sevgi duyacaktır o, sadece sevecektir. İslah edilmeye ihtiyacı yoktur onun. Sadece özgür kılınmaya gereksinimi vardır.

Kalbinizin, özgürce dolaşan vahşi bir at olmasına müsade edin. Böylelikle, diğer yürekler de takip edecektir onu. Gidişatı öylesine muhteşem olacaktır ki sevginin diğer tüm yürekler de uçacaktır beraberinde. Birer uçurtma olacaktır kalpler Cennet mertebesine erişene ve ışıldayan yıldızlar haline gelene dek yükselen.

Bırakın talimatlar vermeyi kalbinize. Sizden emir almaya ihtiyacı yoktur onun. Olduğu gibi olmak için, layık olduğu gibi sevmesine izin verilen sade bir yürek olmak için kutsamanıza ihtiyacı vardır sadece. Sevgi duymamak için hiç bir vesile sözkonusu değildir asla.

Çeviren: Engin Zeyno Vural