Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #1762 Twoje dzieciństwo, 1 Wrzesie&#3

Heavenletters™, by zbliżyć Ziemię ku Niebu
NIEBO jest tutaj, aby każda dusza na ziemi mogła się przebudzić:
Łączność z Bogiem * Wiara w siebie *
Świadomość, że wszyscy zaslugujemy na Boga*
Pokój na Ziemi *
Bóg bezustannie przybliża nas do siebie

HEAVEN #1762 Twoje dzieciństwo, 1 Wrzesień 2005

Bóg rzekł:

Sądzisz, że twoje dzieciństwo ma wiele do powiedzenia w twym życiu. Nie ma nic do powiedzenia. To tylko jeden poziom, na którym wydaje się ono ciągnąć cię na holu, ale ty jesteś Istnieniem na wielu poziomach.

I nawet na tym poziomie, na którym dzieciństwo trzyma cię na uwięzi, warto zdać sobie sprawę, że istniało ono po to, by je przemienić. Ono nie ma wyznaczać ci ograniczeń.

Nie mówię, że masz o nim zapomnieć. Twierdzę, że masz wyjść poza nie. Ono nie ma być palem, do którego będąc przywiązanym nie możesz się poruszać. Twoje dzieciństwo było tylko miejscem startu, to wszystko. Wszystko w życiu na Ziemi jest tylko przystankiem a dzieciństwo jest jednym z nich. Nie musisz na nim wysiadać. Są inne miejsca, do których można podróżować, i również je opuszczać.

Czegokolwiek, czego nauczyłeś się jako dziecko, a co cię ogranicza, można się oduczyć. Opłaca ci się to. A czegokolwiek dobrego się nauczyłeś, nawet to porzuć. Zachowaj korzyści, jakie osiągnąłeś, ale potem pozwól, by tęsknota za słodyczą przeszłości poszła własną drogą.

Nie ma potrzeby, by wciąż szukać zagubionych okruchów swego dzieciństwa. Nie ma potrzeby, by zapełniać luki. Trzeba natomiast ruszać naprzód. Cokolwiek było ci zabronio
ne, teraz zabronione już nie musi być. Cokolwiek było ci zabronione, daj dziecku, które znasz lub nawet temu, którego nie znasz. Pobłogosław swoje dzieciństwo dając temu, kto teraz jest dzieckiem. W ten sposób naprawisz swoje dzieciństwo. Naprawisz je dzięki temu, że wiesz, że nie jesteś już dzieckiem. Nie jesteś zagubiony, nie potrzebujesz być odnaleziony.

Twe dzieciństwo nie jest wymówką dla ciebie. Nawet jeśli było najbardziej ponure, nie ma potrzeby, byś ty był teraz taki. Jesteś teraz za siebie odpowiedzialny. Twe najeżone trudnościami dzieciństwo istnieje w twoim umyśle, a ty potrafisz zmienić swój umysł.

Jeśli nie miałeś pięknego dzieciństwa, ofiaruj sobie piękną dorosłość. Bądź teraz dobry dla siebie wydobywając się z przeszłości.

Po co siedzieć na zabłoconym krawężniku na zewnątrz pałacu, jeśli można do niego wejść? Niech twoja dorosłość będzie złotym pałacem. Pozwól, by dzieciństwo zamieniło się w złoto. Twe dzieciństwo mogło być zszargane, ale ty nie musisz taki być.

Także twe przeszłe wcielenia nie są wymówką dla twego obecnego życia. Po co je rozgrzebywać częściej niż swe dzieciństwo? Cóż za tajemnicę przeszłości, dalszej lub bliższej, musisz rozwikłać? Jakiej przyczyny i jakiego skutku szukasz. Poszukuj wyniku tylko, i sam go twórz. Nie spoglądaj wstecz, by widzieć dokąd zmierzasz.

Czego tak naprawdę pragniesz? Poszukuj tego przed sobą. Poszukuj tego, czego pragniesz. Nie kreśl już więcej linii pomiędzy przyczyną a skutkiem. Po prostu podążaj za tym, czego pragniesz.

Gdy otrzymujesz podarek, nie musisz wiedzieć w jaki sposób go otrzymałeś. Nie musisz śledzić drogi, jaką przebył. Nie musisz odnajdywać tego, kto ci go wysłał. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć paczkę. Dostarczona została ona być może bezpośrednio do twego domu, lub sam odebrałeś ją z poczty, teraz jest ona twoja. Prześledzenie i określenie drogi między punktami A i B odbierze ci entuzjazm. Nie ważny jest punkt A. Od razu idź do B. A także do C i do D. Idź. Zbieraj kamyczki, pozostawione tobie, byś obrał właściwą drogę. Idź naprzód, podskakuj na jednej nodze, przeskakuj i skacz w górę.