Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #1763 Posłaniec Boży 2 Wrzesie&

HEAVEN #1763 Posłaniec Boży 2 Wrzesień 2005

Bóg rzekł:

Twój obraz siebie musi zostać zmieniony. Ty musisz tego dokonać. Zmień wizerunek siebie i spraw, by na bieżąco pasował do ciebie.

Inni szkicowali portret ciebie, ale teraz ty możesz naszkicować własny. Czy zgadzasz się, że potrzebujesz nowego wizerunku siebie? Namaluj nowy obraz siebie w swoich myślach. Masz wielkie płótno, na którym możesz się namalować. Niech świetliste linie otoczą cię w taki sposób, by rozchodziły się, byś nie był w nich zamknięty. Następnie wypełnij obraz nowymi kolorami. Jeśli nie masz złotych kredek, zdobądź je.

Także opisz siebie nowymi słowami. Poszukaj ich głęboko w duszy. Czy nie najwyższy czas, by docenić siebie? Sam siebie odbierałeś w błędny sposób. Bagatelizowałeś siebie. Nie pozwalałeś sobie na zaszczyty. Uhonoruj siebie nowym obrazem własnej osoby.

Bądź aparatem fotograficznym, którym zrobisz sobie własne zdjęcie. Następnie powieś je wysoko w myślach, tak byś zawsze pamiętał, kim teraz jesteś w świecie, i Kim zawsze jesteś.

To jest przeciwieństwo ego. Kiedy znasz swoją prawdziwą wartość, nie ma wtedy miejsca dla ego. Nie ma myśli zeń pochodzącej. Kiedy oddasz sobie sprawiedliwość, Mnie oddajesz cześć.

To o Mnie myśl. Cokolwiek robisz, rób to dla Mnie. Kiedy dbasz o swoje dziecko, robisz to dla Mnie. Kiedy prowadzisz samochód, robisz to dla Mnie. Gdziekolwiek jedziesz, jedziesz tam dla Mnie.

Do kogokolwiek mówisz, mówisz za Mnie. To Mnie miej w myślach. Zawarliśmy Święte Przymierze, ty i Ja. Nie znajdujemy się na przeciwległych biegunach. Nie istnieją bieguny, na których moglibyśmy znaleźć się w opozycji do siebie.

Jesteście na Ziemi, by uhonorować Mnie. Niczego więcej nie czyńcie. Być może wiecie, że tak ma być. Wszystko inne za czym tak gonicie to złudzenia. Ja, Niewidzialny, JESTEM, i Ja jestem wszystkim, co jest. Jesteście wyrazem Mnie. Zatem reprezentujecie Mnie. Wiedząc, że jesteście na Ziemi wyłącznie w moim imieniu, wasz obraz siebie musi się zmienić. Natychmiast odczujesz jak zbliżasz się do Mnie. Jak zbliżasz się, by poczuć radość, by wyraźniej usłyszeć, co szepczę do twego ucha. Jako powiernik Boga, jak możesz wciąż myśleć o sobie jako o kimś marnym? Jesteś Moim Wybrańcem, potwierdzaj to. Nikt więcej nie musi tego wiedzieć. Ty musisz o tym pamiętać. Ty musisz być świadom nieograniczoności Naszej miłości. Nie ma takiej sytuacji, w której nie mógłbyś powołać się na Naszą miłość. Jesteś Wyższą Istotą, posłańcem Boga. Twoja pozycja jest oficjalna, posiada pieczęć Mojej aprobaty. Potrzebujesz pieczęci kogoś innego? Czy jest ktoś, kto według ciebie jest potężniejszy ode Mnie? Ty jesteś Moją potęgą w praktyce. Idziesz przez życie na Ziemi w Moim imieniu. Kroczysz po planszy gry życia. Jesteś w Mojej dłoni, a jednak ty jesteś graczem. Wybierasz cel, i rzucasz kostką. Nie ma jednak miejsca ani na zwycięstwo ani na przegraną, dlatego że grasz dla mnie. Jeśli więc wszyscy wygrywają – nikt nie przegrywa, nie ma też idei wygranej. Może istnieć jedynie darowanie i przyjmowanie. Proszę, byś dawał w Moim imieniu i proszę, byś przyjmował w Moim imieniu. Wszystkie dary ofiarowane tobie, Mnie są ofiarowane. Dzierżysz je w ręku przez moment, następnie przekazujesz, w hołdzie dla Mnie.