Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1890 De Slag van Jouw Hart, 7 januari 2006

HEMEL #1890 De Slag van Jouw Hart, 7 januari 2006

Een hart kan gedeeltelijk open zijn. Liefde kan eruit sijpelen. Met een hart volledig open, stroomt liefde in overvloedige stromen eruit. Alle liefde is in jullie hart. Het enige ding is dat het een grote reserve is. Jullie taak in dit leven is om jullie hart te openen en het open te houden. Herinner dat jullie hart verbonden is met die van Mij. De opening in jullie hart moet inderdaad erg groot zijn om Mijn liefde met volle kracht vanuit jullie hart te stromen.

Verbeeld jullie een vloed van liefde. Verbeeld jullie dat alle overblijfselen die het weg zal wassen. Wat zou mogelijkerwijs de liefde van een hart die zo wijd open is als jullie hart aan het worden is te weerstaan? Wat is er dat niet omver gegooid zal worden en op zijn kop gezet zal worden? Een lawine van liefde komt om alle tranen, alle leed, alle hebzucht, alle onnodigheden die de wereld gemaakt hebben zoals het geobserveerd is, te laten verdwijnen.

Verbeeld jullie, wanneer alle wangen zijn gekeerd, wanneer iedereen broeders zijn en iedere broeder staat op de uitkijk voor de ander, wanneer er geen ander is, wanneer er Een Zelf genietend zelf, geslagen vanuit een toon die onweerstaanbaar is, wanneer liefde op de Aarde is geplaatst, wanneer al dit is, niemand zal weten wat een bom is. Niemand zal zijn tijd verkwisten aan zo’n belachelijkheid. Waarom zou hij? Wat voor doel zou het mogelijkerwijs kunnen dienen? Verbeeld je dat alle arsenalen van pijn in arsenalen van blijdschap veranderen.

Welke bewaker zou wat bewaken? Welke politieagent zou toezicht houden over wat? Wat zou er te stelen zijn, en wie zou het stelen? Tijd en ruimte zouden gestolen worden. Zij zouden gestolen worden net als in oude verhalen toen er een baby werd ontvoerd en een ander kind ervoor in de plaats gelegd werd. Tijd en ruimte zouden verdrongen worden door liefde. Liefde zou Koning zijn. Tijd en ruimte zouden liever dienen dan bezetten. Liefde zou ruimte achter zich laten. De greep die tijd heeft op de wereld zou aan gruzelementen geblazen worden. Tijd zou ontploffen in liefde. Er zou geen plaats, geen ding, geen leven zijn die niet volledig liefde verkondigd.

Kunnen jullie de opwinding voelen? Denk niet dat een wereld verzonnen en alleen genoteerd heeft dat liefde saai zou zijn. Het zou de meest opwindende onderneming zijn waar jullie ooit in betrokken zijn geweest. Denk er eens aan. Liefde universeel. Liefde gejodeld vanaf de bergtoppen. Er zou een thuis zijn, en iedereen zou erin leven. Iedereen zou Koningen zijn, maar niemand een meester, behalve een meerster van de liefde.

Iedereen zou zijn eigen straat bezitten, maar natuurlijk zou er geen bezit zijn. Banken zouden selfservice zijn. Eigenlijk, liefde zou de munt van het land worden. Er zou genoeg voor allemaal zijn, en iedereen zou genoeg geven, en liefde zou perfect in balans zijn aan het einde van de werkdag.

Werk? Iedereen zou doen wat zij het liefste zouden doen. Het woord werk zou van de woordenboeken vervagen. Er zou geen nut meer voor werk zijn. Het zou geëvolueerd zijn in blijdschap.

Liefde zou de mode van de dag zijn. Ieder gewaard zou gemaakt zijn met liefde in gedachten. Alle liefde zou een een-maat-past-altijd zijn. Iedereen zou een model van liefde zijn. Liefde zou zich uitstrekken over de wereld net als een stralenkrans. Er zou een regenboog van liefde zijn die de wereldbol en verder zou omcirkelen – het gehele universum. Iedereen zou Een zijn. En Hemel en Aarde zouden Een zijn. Dit is het lot die Ik uiteen gezet heb. Liefde neemt alles. Er zou niets anders zijn om te nemen. Illusie zou al lang geleden met tijd alleen gelaten zijn, en ruimte bezet zijn door de slag van jouw hart.

Vertaald door Emmy Bouwman