Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1891 De Hal van Jullie Hart, 8 januari 2006

HEMEL #1891 De Hal van Jullie Hart, 8 januari 2006

Wanneer jullie hart volgens jullie dun voelt, en jullie denken dat er geen liefde in is, weet dat liefde aan het broeien is. Banden groeien minder, geliefden, niet liefde. Het veld van liefde in jouw hart is een beetje gerimpeld. Dit zijn groeven van het verleden. Niet gebonden, jullie hart voelt zich verstoken van zijn aard, maar verbintenis was alleen een valse voorkant. Alles op zijn plaats houden is niet liefde maar verbinding.

Liefde is aan het ploegen in jullie hart, geliefden. Een geploegd veld is niet beschadigd. Het wordt klaar gemaakt voor nieuwe beplanting. Op dit moment, zaai Ik zaden van liefde in jullie hart. Ik ben jullie hart aan het vernieuwen. Ik ben jullie hart aan het zegenen. Deze reiniging lijkt misschien op een grote operatie, maar jullie hart wordt niet verwijderd, het wordt hersteld.

Kijk ernaar net als een kast uitruimen. Verstoken van opeenhoping, ziet jullie kast er leeg uit. Maar nu is het gereed voor nieuwe dingen, niet om ongebruikt te laten liggen, maar om te gebruiken. De gloeidraden van jullie hart zijn gereed voor nieuwe elektrische opladingen. Nieuwe verbindingen worden gemaakt. Jullie kunnen misschien soms voelen dat jullie hart een begraafplaats is geworden, maar, nee, jullie hart is een vruchtbaar veld helemaal klaar voor nieuwe beplanting.
betreur niet het verleden. Betreur niet de tegenwoordige tijd! Betreuring is allemaal slijk. Geen “helaas” meer.” Welke plaats heeft “helaas” in het hart van een kind van God? Waar werd het gezegd dat jullie hart vol moet zijn met droefenis?
Jullie hart zal weer een lied van liefde zingen. Naar wat voor dieptes van wanhoop jullie hart is gezonken, het zal zijn stem weer vinden. Zijn keel heeft gerust. Het is klaar voor nieuwe oproer van liefde om geboren te worden.

Maak je niet druk om een leeg hart. Laat het zijn koers van leegheid volgen. Het is leeg van arme lucht. Leegheid is leeg maken van jullie hart. Jullie hart kan niet gevuld worden met leegheid. Als jullie leegheid bemerken, weet dat een schijnend vacuüm verwijderd wordt.

Het is niet als, wanneer de koninklijke familie iedereen uitnodigt voor een bal, stoelen worden naar de zijkant van de hal geschoven. Het midden is leeg gemaakt zodat er gedanst kan worden. Niemand vindt het erg dat de stoelen aan de kant geschoven zijn voor het dansen. Dus moeten jullie ook niet bezorgd zijn wanner de hal van jullie hart klaargemaakt wordt voor een groot dansfeest. Dit zal een spectaculair dansfeest zijn waarvoor alle harten zijn uitgenodigd.

Er zal een opera in jullie hart worden opgevoerd. Jullie hart zal zo vol zijn dat het zal barsten bij de zomen! Jullie hart zal zich openen precies in het midden. Dit is niet een gebroken hart. Dit is een hart wijd open, klaar om weg te gaan, klaar om de tango te dansen, klaar voor de dans van zijn leven.
Er zal een simpele stroom van liefde uit jullie hart komen. Het zal de scheuren van de wereld vullen. Het zal ieder hart vullen met een stroom van liefde. Alle kikkervisjes van liefde zullen samensmelten. Jullie hart zal een walvis of een dolfijn worden. Het zal hoog opspringen. Het zal alles bespat worden in zijn kielzog. De wereld zal bespat worden met liefde. Het zal in liefde overspoeld worden. Het zal opgeslokt worden door liefde. Het zal verdronken worden in liefde. De tsunami golven van liefde zullen de Aarde naar de Hemel optillen, en, inderdaad, Hemel en Aarde zullen Een zijn, net zoals jij en Ik Een zijn. Wat maakt ons Een? Liefde maakt ons Een.

Wij waren altijd liefde, en Wij waren altijd Een. Nu als jullie gedachten opkomen door de liefde in jullie hart, zijn jullie op de hoogte waar jullie voorbij de puin die zo lang vastgehouden werd door jullie hart kunnen zien. Nu zijn jullie puinvrij, en nu vliegt jullie hart, en het leven op Aarde vliegt. Liefde zingt vanaf hoog en jullie liefde stijgt hoog, en jullie zijn levend in een hoge stijging van liefde.

Vertaald door Emmy Bouwman