Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3162 Treat Life Like a Good Employee

Love letters of spiritual upliftment from God

התיחסו לחיים כאל עובד מצטיין
Heavenletter # 3162 יולי 22 2009

God said

התואילו לברך את עצמכם והעולם ברעיון שהחיים הנם קלים, לא קשים.
החיים אינם תמיד חזויים מראש.
החיים יכולים להיות בלתי חזויים מראש וקלים בו זמנית.

החיים נראים לעתים קרובות מדי כבמעלה ההר עבורכם, מאחר שלעתים הנכם
הופכים תל חפרפרת להר.
הנכם עושים זאת כשהנכם מתנגדים לחיים. לא עוד להתנגד לחיים. קבלו במקום זאת בברכה את החיים.

החיים מורכבים מהרבה דברים והרבה התרחשויות והרבה אנשים.
הנכם יכולים להשפיע
על הרבה ממה שמתרחש בחיים, ובכל זאת אינכם השולטים.
ועל כן מבקש אנוכי מכם לשחרר את השליטה, לשחרר את הדחיפה והמשיכה.
לשלוט זה אומר להיות צמוד, יקרים, ואנוכי מבקש מכם
לשחרר. לשחרר אפילו את הצמדותכם לחיים.

החיים הולכים בדרכם, ואין זה מתפקידכם להצמד לחיים ולאחזם בכנף מעילם.
זה אומר עבורכם
לשחרר את החיים ולאפשר להם להמשיך בדרכם העליזה.החיים הווים.
החיים פורשים לכם שטיח, לעתים שטיח אדום, לעתים לא, אך מה באפשרותכם לעשות
מלבד לפסוע על השטיח שהחיים פורשים
עבורכם? לא תמיד החיים מצייתים לציפיותיכם.

כל תפנית שקורית לכם בחיים הנכם מסוגלים להם.
אתם יכולים להתמרמר נגד הגשם כמו שהנכם מתמרמרים נגד החיים.

חבקו את החיים לא משנה איך הם נראים מיום אחד למשנהו.
אם אינכם יכולים לחבק כל מה שקורה, אז קבלו מה שקורה כמשהו בעל אופי טוב.
התגלגלו עם החבטה, כפי שהנה, אך דעו שאין חבטות.אתם רק מרגישים מכה, כי משהו
שאינכם רוצים,ולא תכננתם נכנס בלתי קרוא לחיים.

אולי חשבתם שהחיים הנם מכרה,והנכם ממשיכים לחפור אותם.
אולי הנכם צועדים כה בזהירות עד
שהנכם מכשילים את עצמכם.
אולי, מצד שני, הנכם נושאים עמכם אלת- בייסבול
להכריח את החיים לציית. אל תישאו דבר עמכם, אהובים .
אספו פרחים בדרככם.ואם הנכם נכנסים לשדה של עשבים שוטים,
אז עברו דרכו.עשבים שוטים אינם ממשיכים לנצח.

שחררו דרישות וציפיות. התיחסו לחיים כמו היו עובד מצטיין.
לא באמת תגיע רחוק כבוס קפדני. תן לו לתת את הטוב שבו ,והוא יהיה שמח לשרת.
ובכל זאת לא תמיד הוא יהיה מושלם ויראה עין בעין עמך,
ואף על פי כן העובד ואתה, עושים כמיטב יכולתכם, ובסוף הנכם לוחצים ידיים.

תן לחיים חופשה פה ושם. אל תהיה קשוח עמם.

החיים לא אמורים להיראות כרופא שיניים עם מקדחה. החיים לא אמורים להיראות
כשודד ים המשתלט על ספינתך.החיים לא אמורים להיראות כחוטף המבקש כופר עבורך.

ראו את החיים כמו מה שהם. הם מגרש משחקים .
החיים מציעים לכם הדיפה לקפוץ עמה.
הם מזמינים אתכם לשחקם לא חשוב אם קלעתם או לא.ניצחתם או לא,
הנכם השחקן במגרש.
הם לא באמת סיכון כפי שנדמה לכם, ואתם באמת חושבים יותר מדי כשהנכם רואים כל תפנית כהימור מסוכן.

נכנסתם לחיים , אהובים .
ביבשה או בים הנכם בחיים לתמיד. לתמיד בכל מלוא מובן המלה.
לנצח ולטוב הגבוה של העולם.

אינכם צריכים להצמד לחיים היקרים. החיים מובטחים לכם. הם הנם שלכם.
אנוכי נתתים לכם.
קחו אותם בקלות.קבלו אותם כמו שהם מתרחשים, אהובים.
ברכו אותם בבואם. החיים אינם אויב.
הם ידידכם. הם הידיד שלכם.
עשו שלום עם החיים, אהובים.

תרגום
עדנה בראל

www.Heavenletters.org/treat-life-like-a-good-employee.html