Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #3161 Hearts and Souls

Love letters of spiritual upliftment from God

הלבבות והנשמות
מכתב מהשמים #3161 21 יולי 2009

God said

הנכם לבלובו הירוק של האביב,והנכם לובנו של השלג. הנכם צבעי הלילך,והנכם אף צבעי התור.אין בעולם גוון של צבע שאיננו אתם. אינכם פרח יחידי. הנכם זר אביבי.

ישנה סיבה לכך שהדשא ירוק. ישנה סיבה לכך שהעפר שבו צומח הדשא הנו חום.
השמים הנם מסנן כחול.
כל הצבעים נהדרים. לא משנה כמה שונים הם אחד מהאחר, כל הצבעים משרתים בידידות.

צבעים עשויים מאור,וממה אתם עשויים ,אהובים?
הנכם עשויים מאור,והנכם מהרבה גוונים.
אתם אינכם קו ישר החוצה את הדף.מרחבי האדמה אינם קו ישר, ואף אתם אינכם כך.

שיר מכיל יותר מתו בודד. הנכם תווים מרובים הבוקעים מחליל. לעתים הנכם שקטים, ולעיתים קולניים.הנכם דברים רבים,
ומי הוא זה שאומר שאחד עדיף על אחר?

מי הוא זה שיאמר שהשמים צריכים להיות כחולים פחות? מי יאמר לשמש היי פחות מאירה? מי יאמר לוורוד, הייה אדום, או אדום הייה וורוד?

ובכל זאת, האינכם מטרידים את עצמכם, לעתים קרובות, להיות יותר מדבר אחד ופחות מאחר? האין אתם יכולים להינות מעצמכם,וממה שהנכם ולא להצטרך להוסיף, או לגרוע מיחודיותכם?

המשיכו לצמוח,ובכל זאת אל תהיו כה נחושים לשנות את עצמכם. אל תחשבו שאתם חייבים להיות גבוהים יותר, או נמוכים יותר,
או עגולים יותר או מרובעים יותר.
אולי , רק אולי,הנכם מקסימים בדיוק כפי שהנכם. אם לא הייתם שופטים את עצמכם על חיסרון, הייתם שמחים הרבה יותר.
כן, אנוכי רוצה שתהיו שמחים. אולי, רק אולי, אתם יכולים להיות מרוצים יותר מאשר לא מרוצים.

זיכרו נא, הנכם ברואי. אנוכי בראתיכם. החייבים הנכם למצוא טעויות בי? החייבים הנכם לבקר את יצירת האמנות שלי? האמנם מוכרחים הנכם להתנצח עמדי?
הודו לי במקום זאת. הודו לי על היצירה שהווה על הארץ.הודו לי על שהינכם קולו היוצא מן הכלל של אלוהים.אהבו את עצמכם מעט יותר. הניחו ושחררו, את אי-הנחת.

אכן, כמובן צמחו. צמחו גבוה יותר.זה קורה בטבעיות. אינכם צריכים לעבוד על זה יותר מדי.אינכם צריכים להקציף עצמכם לשמנת,של הישגים.אתם תגיעו כבר למעלת עצמכם, מיד כשתגלו יותר הבנה וקבלה של עצמכם.כשתגלו יותר את הקבלה של עצמכם, תוכלו לקבל יותר גם את האחרים.
לא תחושו שהם חייבים לציית ולנצוץ רק בדרך מסוימת אחת ולא אחרת.

לפניכם ישנו המדגם של האנשים שבראתי.
לא יצרתי במסות.כל יחיד הנו עבודת יד.
ומשום שאחד אינו בדיוק כמו האחר, אין זו סבה להזדעק. רק על פני השטח יש שוני.
והשוני הוא רק בפרטים הקטנים. תוכלו להתייחס לעולם כמסיבת תחפושות. בתוככם
במקום בו המציאות פורחת,הנכם עשויים מאותו גוון בדיוק.

כל אחד נושא לב ונשמה.

כל אחד רוצה להיות יותר ממה שהוא או היא נראים עכשיו.כל אחד רוצה יותר.
רצו מבלי לשלול עם מה שהנכם עכשיו.
כמובן , אנוכי מבקשכם להיות נוכחים, ולא כל כך מוטרדים מהופעות חיצוניות, ומילים ופעולות שאתם מעניקים להם ערך.

הנכם כולכם עשויים מאותו גלגל אובניים, וכולכם עשויים מאותו החימר. צורות הנן רק צורות. הופעה חיצונית, הנה רק הופעה חיצונית. אנוכי באמת יצרתיכם בדמותי, ואנוכי גם יצרתי כל אחד אחר

תרגום מאנגלית
עדנה בר-אל.

www.heavenletters.org/hearts-and-souls.html