Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2656 DUNYA BARIS KONFERANSI

HEAVEN #2656 Dünya Barış Konferansı 3 Mart 2008

Bugün bir barış konferansı düzenliyorum. Bu toplantı tüm yüreklerde yapılmaktadır. Tüm yürekler, Dünya barışını garanti etmek üzere bir araya geliyorlar. Hepsi budur, yapılması gereken budur, tüm yüreklere nüfuz eden sessiz bir barış konferansıdır. Kalbin asıl doğası budur. Kalbinizin asıl doğası budur.

Kalbiniz barış-sevendir, barış-tesis edendir. Sevginin ne olduğudur bu. Huzurdur, sükunettir. Bilmektir. Romantik-sevgi heyecan verici bir şeydir fakat burada ondan söz etmiyorum Ben. Varoluşu için bir nesneye gereksinim duymayan, yürekteki hoş, basit ve sessiz sevgiden bahsediyorum.

Güneş heryerde parlar. Herkese ve herşeye ışık verir o. Mamafih üzerine ışık vermek için bir nesneye ihtiyacı yoktur güneşin. Nesneler olsa da olmasa da mutludur güneş. Güneş, kalburüstü bir tavır takınmama konusunda uzun zaman önce karara varmıştı, dolayısıyla her şeye ışığını aynı şekilde yansıtır o. Mutluluğun yolu kalbiniz için de böyledir. Sevmek için özgür olmaktan, sevgisini beslemek için hiç bir şeye gereksinim duymamaktan hoşlanır o. Herkese sevgi olmaktan hoşlanır kalbiniz. İsimsiz, ödülsüz, armağansız, beklentisiz sevgi olmaktan hoşlanır. Güneşin, o güzelim ışıklarını her yana saçtığı şekilde ve böylesi bir cömertlikle sadece sevmek ve sevmek ve sevmek ister kalbiniz.

Yeryüzündeki tüm yüreklerden yansıyan ışığı düşünün bir. Tüm bir yeryüzüne şimdi yüreğinizden, sizin çarpan yüreğinizden yansıyan ışığı düşünün. Elinizi kalbinizin üzerine koyun ve onun atışlarını hissedin. Kalbinizin atışları ne kadar da güzeldir.

Kalbinizin bu sessiz atışları bir işaret lisanıdır aziz çocuklarım. Sesin dilidir o. Tatlı melodili bir lisandır. Dünyada, aynı ritimle, barış için atan yürekleri düşünün. Silik bir barış için değil. Zoraki anlaşmalar için değil, hayır hakiki barış için. Bir kuşun ötüşü denli hakiki ve çabasız bir barış için. “Şarkıma kulak verin” diye şakımaktadır bir kuş. “Şarkıma kulak verin” demektedir kalbiniz. “Beni hissedin”, Sevgimi hissedin” demektedir o.

Kalbinizdeki salınımın bir zamanlaması ve bir hareketi vardır, göğüs çeperlerinizin çok ötesine salınımlar yapar o, hayali tüm sınırların çok daha ötesine erşir o. En uzak galaksilere doğru salınım yapar, kalbinizin atışı ve diğer tüm kalplerin atışı sessiz fakat muazzam bir hamle yaparlar. Öne doğru atılır sevgi, ritmi kalp atışlarından oluşan bir şarkı olması için sevgiye çağrıda bulunur ve bu şarkı tüm dünyayı sarıp sarmalar. Kimse hangisi kimin sevgisiydi bilmez, bunu umursamaz da çünkü sevgi, Bir olmuştur artık. Sevginin kuvveti çok naziktir, fakat bu sevgi korosu bir ritm kazanmıştır, momentum kazanmıştır, kosmozdaki gerçek yerini almıştır artık o.

Sevginin zonklamalarından başka bir ses duyulmamaktadır artık. Hayatın tamamı buna dahil olmuştur. Hiç bir şey bunun dışında kalmamıştır. Sevgi herşeydir ve herşey sevgi haline gelmiştir. Bu, dünyanın müziğidir. Bunu bilmiyor muydunuz? Dünyanın çağrısının sevgi olduğunu, bunun Cennetin şarkısıyla aynı olduğunu bilmiyor muydunuz? Cennetin tüm canlanışının, Benim kalp atışlarımla senkronize olan kendi kalp atışlarınızda cereyan ettiğini bilmiyor muydunuz? Çok kolaydır bu, tüm yüreklerin tek Bir yürek olarak atması, tüm yüreklerin biribirlerinden ayırd edilemez olması. Yakında tüm yüreklerin Bir olduğu, tek bir kalp atışından başka bir şeyin var olmadığı idrak edilecektir. Sevgi çok daha fazlasıyla idrak edilecektir. Ele avuca sığmaz sevgi, her yana sıçrayan ve neşe içinde olan sevgi, alışkanlıkları değiştiren, her şeyi gittikçe artan bir sevgi eriyiği içinde çözüp eriten, bayrak haline gelen sevgi, her şey Bir olduğu için, tüm sevgi Benim ve sizin olduğu için lisanın çok ötesine geçen, kendisinin çok ötesine geçen sevgi idrak edilecektir.

Sevmek isteyeniniz var mı bugün?

Çeviren: Engin Zeyno Vural :wub: