Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1901 Het Leven Leven, 18 januari 2006

HEMEL #1901 Het Leven Leven, 18 januari 2006

Des te meer jullie liefde en het leven vrijlaten naar hun eigen middelen, des te meer liefde en vitaliteit zal naar jullie komen. Liefde is niet een touw dat jullie maar overal overheen kunnen gooien. Liefde gooit zijn lijn, toch moet liefde niet met een anker naar beneden gehouden worden. Soms zijn jullie gedachten net als ankers. Vertel Mij, is het niet waar dat jullie liefde op een prikbord vast willen pinnen en het daar laten blijven en het tevoorschijn laten komen wanneer en zolang als jullie willen?

Maar het leven is niet vast te pinnen. Jullie kunnen het niet vast spijkeren. Jullie kunnen het niet eens vastlijmen. Jullie kunnen er alleen van genieten.

Het leven leven is net als bij een concert zijn. Sommige van de stukken vinden jullie leuker dan andere. En toch zitten jullie daar gedurende alle variaties van muziek en luisteren. Gedurende korte pauzes, staan jullie op en lopen rond, en daarna gaan jullie terug en gaan zitten en verwelkomen meer muziek.

Het leven, natuurlijk, heeft geen pause. Het gaat constant door. En toch kunnen jullie temidden ervan stil zitten. Zijn is stil. Zijn kent alleen stilheid. Het is net al seen stille dwarsfluit. Het blijft stil wat voor muziek er rondom gespeeld wordt. En toch, vanuit zijn stilheid, die dwarsfluit kondigt alle muziek aan. Ongemerkt, vaak onherkend, is het de meest krachtige. Het is de meest krachtige.

God blies op die kleine dwarsfluit. De muziek weerklinkt de stilte. Zo krachtig, het is de bron van alle muziek die jullie oren wel horen.

Ik plantte die dwarsfluit in jullie,k en muziek wordt continue gefloten naar jullie. Jullie zitten nooit zonder Mijn horen. Het is niet dat Ik jullie bespioneer. Ik geef jullie een aanhoudend cadeau. Jullie zien misschien niet waar het ingeschakeld is. Jullie zijn misschien er oppervlakkig onbewust van, toch is dat magische cadeau van jullie. Jullie mogen het hebben.

Het stille leven is als een talisman. Vindt troost dat het in een vakje van jullie hart is. Jullie weten dat het daar is en jullie hebben het. Ja, jullie hebben een amulet in jullie hart. Deze kleine dwarsfluit van Mij is een hele verbinding. Het verbindt Ons, en het verbindt Ons voor alle niet bestaande tijd, en het verbindt het universum met iedereen er in. Het is draadloos.

Jullie ondervragen niet draadloze computers. Waarom, dan, zou het een grote stap voor jullie zijn om een God van liefde te erkennen wiens werken jullie niet in jullie hand kunnen houden en toch vanwaar jullie alle kracht verkrijgen, onbeperkte kracht, onbeperkte liefde, de kracht en de glorie.

Er is een dwarsfluit in jullie hart, en een kleine trommel in jullie oor. Tamtams slaan in de stilte. Er is een klopping van liefde overal bewegend.

Jullie ogen kunnen alleen maar zover zien, toch is er een grote visie onder jullie wimpers. Wat jullie binnenin zien kronkelt zichzelf, en het zal jullie buitenste visie ook vertonen. Jullie visie bestendigd zichzelf. Het kopieert alle soorten vormen. Jullie hoeven ze alleen maar te verbeelden.

Geliefden, verbeeld een land dat Ik voorgesteld heb, en het voorstel. Plant gewassen op dit land. beploeg ze. Oogst ze.

Er is een oase in jullie hart waar fruitbomen groeien en prachtig fruit rijpt.

Er is een boerderij in jullie hart waar jullie kunnen gaan zitten, jullie voeten omhoog doen, en rusten.

Liefde klopt in jullie hart. Leg jullie hand op jullie hart, en luister ernaar met jullie hand. Jullie hand zal de energie van liefde van jullie hart absorberen, en met jullie hand zullen jullie de wereld zegenen. Met jullie hand verbonden met jullie hart, zullen jullie de wereld plaatsen in Eeuwigheid.

Vertaald door Emmy Bouwman