Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5228 Høy Intensjon‏

Gud sa:

Mange av Mine samvittighetsfulle barn ønsker å gjøre alt rett. Dette er virkelig et menneske ønske. Men, det er lite sannsynlig at du vil oppnå hva som er ansett som perfeksjon i verden.

Nå vil Jeg fortelle deg hva som er den beste tingen å gjøre i alle situasjoner. Dette er det:

Å komme fra høy intensjon. Kom med en høy intensjon om å tjene. Dette er noe du kan gjøre. Du har en mye bedre sjanse til å styre ditt liv med høy intensjon enn du har en sjanse av å være perfekt. Faktisk, du kan gi slipp på ideen av å være perfekt, for i verden, det er ikke sannsynlig at du vil lykkes. Perfekt for hvem uansett? Til deg selv? Til en annen? Perfeksjon, som nesten alt annet i verden, kommer ned til en smakssak.

Og, så, du spør kanskje: "Hva er den Høyeste av enhver og alle intensjoner? Hvordan vet vi strevende mennesker svaret på det?"

Hva Jeg tenker er at du kommer fra den høye intensjonen om å tjene. Ønsk å komme fra den Høyeste intensjonen om å tjene Gud. Det er også veldig fint å tjene dine barn og familie med den høyeste intensjonen om å tjene dem. Eller den høyeste intensjonen om å tjene din arbeidsgiver. Den høyeste intensjonen om å forberede deilig og sunn mat. Den høyeste intensjonen om å kjøre din bil sikkert og hensynsfullt for alle.

Det er godt å tenke på hva dine høyeste intensjoner er. Opplagt, du ville ikke tenkt at å ønske den største biten av en pai eller hele paien er din høyeste intensjon. På den andre hånden, det er ikke nødvendig at din høye intensjon inkluderer alle men deg. Du er berettiget pai. Du trenger ikke å la deg være utenfor. Offer er generelt ikke en høy intensjon til tross for hva du kan ha hørt.

Når det er en bit av pai igjen, kanskje du griper etter den. Appetitt for å tjene kan konkurrere med appetitt for mat. Når du spiser den siste biten av en pai, det kan godt hende at det ikke gir deg den lykken du trodde den ville gi. Og selv hvis pai stykket viste seg å være den mest deilige paien du noen gang har smakt, fullførelsen varer ikke så lenge som din fullførelse av å ha gitt stykke videre til et sultent barn ville være.

Og, se, hvis du spiste hele resten av paien i kjøleskapet, det er ikke for deg å sutre over det. På en måte, appetitt for mat er ikke helt rettferdig, er det? Jeg gav deg appetitt. Din høye intensjon kan ha vært å ikke spise paien, og likevel så spiste du den. La det være ok. Det er gjort. Fri deg selv fra anger. Frihet fra anger er også en verdig intensjon. Anger er ikke høy.

Når du gir fra kjærlighet, da er det ikke et offer, for du gjør hva du ønsker å gjøre. Jeg ville like å være sikker på at dette er forstått.

Selv når du står opp om morningen, din høye intensjon kan være å ha en flott dag. Dette er ikke selv-sentrert. Når du har en flott dag, du kan være sikker på at alle de rundt deg, i kraft av at du har en flott dag, vil også ha en flott dag. Du kan ha mer enn en høy intensjon. Du kan ha den bevisste intensjonen at alle har en flott dag. Du kan velsigne, og du kan velsigne. Og du, deg selv, har et fortrinn av å ha en fantastisk dag.

Din bevissthet reiser deg uansett. Det er mulig Jeg aldri trengte å skrive dette Heavenletter idag. Kanskje du allerede er oppmerksom på kraften og velsignelsene av ditt Selv.