Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #3158

Love letters of spiritual upliftment from God

גלוריה וונדרוף

החיים ערכו חוזה עם עצמם

מכתב מהשמים # 3158. 18 יולי 2009

God said

החיים על האדמה נראים מיסתוריים עבורכם,
אך החיים
נפרשים מעצמם באותה הדרך
שהוורדים פורחים.
החיים אינם חייבים לדעת איך
או מתי, או מדוע, או היכן, או
כל דבר בכלל.

החיים זורמים בבטחון.
החיים יודעים שהרגע
יחלוף ולא נצמדים חזק לעצמם.

תנו לחיים להיות כמו הפרח
בכף ידכם ,אהובים. התבוננו בו,
והפכוהו. היום ישנו פרח
אחד בידך, ומחר אחר.
החיים עצמם צועדים קדימה
ואינם מביטים לאחור. החיים
אינם עורכים שיפוטים.
החיים יודעים שיש הרבה
יותר מעבר למה שנראה בכל יום.

החיים אינם מרגישים אף פעם
כאילו הם מרימים משא כבד של
שלג על היעה. החיים אינם חשים
קפואים מהשלג ולא נצרבים בחמה.
החיים אינם עקרים. החיים יודעים
מה שהם עושים אפילו אם לא
נתן לדעת אותם לפני הזמן.
החיים הנם כאילו הולכים בנתיבם כשידם בכיסם, שורקים מנגינה עליזה.

החיים עשויים לבלי חת. הם מניעים את עצמם,
וכך הם נמשכים. הם פשוט ממשיכים הלאה.
החיים אינם חשים שהם צריכים להכין
את עצמם למה שאולי יבוא.החיים
לוקחים הכל בפסיעות גדולות.
לחיים יש צעדים גדולים. הם עוברים מעל הכל,
ומשאירים מאחור את מה שעברו על פניו.
החיים אינם נלכדים בעבר ואף לא בעתיד.
בשל מה ילכדו החיים ? בשל שום דבר כלל.
הם פשוט הווים ,החיים.

זה כאילו החיים ערכו חוזה עם עצמם
פשוט להתהלך להם.
לא הגשם ואף לא השלג עוצרים
את החיים, אפילו לא להפסקה.

לחיים יש אופי טוב ואצילות.
הם שומרים את דיעותיהם לעצמם.
הם נשארים מחוץ למריבה. החיים אף
פעם אינם מתנגדים ולא מתאחרים.
החיים אינם יודעים חרדה. מה רוצים החיים
מלבד להיות מה שהם. לחיים לא משנה
איזו חליפה הם לובשים היום,
או מה הם לבשו אתמול,
או ילבשו מחר. באופן יחסי
החיים נחווים מחוץ למהומה שקורית.
הם נעים קדימה במסירות
והם לא מעיפים מבט לראות מה הם הותירו בנתיבם.
החיים אינם כסיל.

החיים ממשיכים בבטחון עצמי.

החיים אינם צריכים תשבחות
ולא משנה להם אם מתיחסים
אליהם בביטול או משמיצים אותם.
למה שלחיים יהיה איכפת?
הם חופשיים מדאגה.
החיים יודעים שמחר הם חדשים.
החיים חדשים לעולמים.

נתן לומר שהחיים מתעסקים בענינם.
הם מעיפים מבט במה שמתרחש
ומאשרים שכך הם החיים.
הם אינם מפסיקים להיות החיים.
הם אינם חדלים להמשיך הלאה.
החיים יודעים שהם מתחדשים כל רגע.
החיים עצמם אינם נתפשים בשום דרמה.
החיים לא מבזבזים זמן בסרטים
הפרטיים שרבים מעורבים בם.
במובן מסוים החיים מתמקדים
באבן המשחזת, אך לא מבזבזים זמן.
הם יודעים מה הם עושים.
שמש או צל , החיים רגליהם על האדמה
ועיניהם אל עבר השמש.

החיים אינם מבלבלים. הם לא חשים
שהם חייבים לחקור את עצמם .
החיים אינם גונחים ואינם מקוננים.
החיים הנם חסרי פניות, וזו הסיבה של גישתם הנהדרת.

לחיים יש את משימותיהם, הם לעולם
לא מתעייפים.הם תמיד ממשיכים ללכת ,
גשם או שמש. גם כשהם נעים
הם נינוחים. הם לא לחוצים כי
הם כנועים לעצמם. אין להם דרישות.
הם פשוט ממשיכים לצעוד. ובעודם
פוסעים הם מוחאים כפיים לעצמם
שסיפקו לך כזו במה משובחת.

תרגום מאנגלית:
עדנה לנדה.

www.heavenletters.org/life-made-a-contract-with-itself.html