Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

За „съм” и „правя”

Райско писмо #2547, публикувано на 15.11.2007

Бог каза:

Просто не се терзайте толкова. Вие намирате една дузина неща, за които да се тревожите. И когато приключите с тези, нови изскачат за да заемат местата им. После мислите ви стават като плевели, възлюбени. Нека мислите ви са рози вместо това.

Засадете градината, която желаете в ума си.

Сякаш изравяте плевели и после ги засаждате отново и отново. Заплевени мисли влизат, заплевени мисли излизат и обратно навътре. Какво ще правим с мислите ви? Имайте Моите вместо това.

Нека мислите ви са дървета. Нека мислите ви са Емпайър Стейт Сгради, които се извисяват до Рая. Нека мислите ви са успокоение за вас и за света. Мислите ви са споделени. Независимо колко ги пазите за себе си, те са споделени. Мислите ви никога не са само ваши. Дори ако мислите ви остават само с вас, това е достатъчна причина да ги възвисите. Не прахосвайте мислите си, възлюбени. Имайте мисли, достойни за мислене.

Излезте от дребнавостта на своите завръщащи се мисли. Мислете за нещо друго, за Мен например, и ще забравите какво ви тревожи. Обмисляте твърде много предварително или мислите за миналото твърде много и така се тревожите. Мисленето не е живеене, възлюбени. Живейте повече своите мисли.

Мисленето е недействие. Мисленето за нещо е само дейност на ума. Оставете ума си да почине за малко. Може би сте претоварвали ума си. Може би имате трърде много мислене. Обърнете мисленето си в живеене.

Освободете се от мисли, които ви държат на едно място. Не размишлявайте. Нека мислите ви се превърнат в действие вместо това.

Ако мислите да почистите един килер, почистете килера. Ако мислите да сготвите нещо, направете го. Ако мислите да изпратите картичка на някого, изпратете им картичката. В противен случай вие пилеете мислите си. Влезте в арената на действието. Нека няма разстояние между мислите и живота ви. Мислите трябва да бъдат осъществявани.

Един фермер не може просто да мисли да засади царевица. Той не просто мисли за това. Той става и засажда царевицата си навреме. През зимата той кладе огън. През пролетта той засажда посевите си.

Вие вече не пренадлежите на стадия на планирането. Сега вие сте в стадия на действието. Колумб имаше своите идеи и карта. Той преведе мислите си в действие. Той изпълни мислите си.

Станете от люлеещия си стол, възлюбени. Не чакайте повече.

Някога сте се чудели какъв е смисълът на живота. Сигурно е, че смисълът на живота не е да се мисли за него.

Вие може да Ме запитате тогава: „Какво ще кажеш за „съм”, Господи? Мислех, че трябваше повече да бъдем, от колкото да правим.”

Възлюбени, вашето Същество е върховно. Но Съществото ви не е мързеливо. Вашето Същество ще допринесе за света. Аз предлагам и животът ви също да допринесе. В най-лошия случай, нека животът ви допринесе за вас. Или още по-добре, нека вашият живот е принос към Мен. Допринасяйте с живота си.

Не се задушавайте в живота. Станете и го живейте. Движение е името на играта на Земята.

Може да кажете, че Буда е седял и не е правил нищо. Възлюбени, Буда доведе света до себе си.

Помислете, че думите на Исус бяха силни, и все пак той стана и ходи по Земята. Мислите му се превърнаха в негови действия. Христос имаше прекрасни мисли. Неговите думи бяха прекрасни. Животът му също беше такъв. Той изживяваше мислите си и така трябва да правите и вие.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева