Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

"We wlasciwym miejscu o wlasciwym czasie"

"We właściwym miejscu o właściwym czasie"
przekaz na kwiecień 2006

Kara zapytała:
Czy moglibyście coś powiedzieć na temat zdarzeń w życiu człowieka, które powiązane są ze sobą w czasie i przestrzeni oraz takich, które wydają się być tylko zbiegiem okoliczności? Na przykład, kiedy jakaś osoba wkracza w życie innego człowieka, by wypełnić jakieś zadanie, pomóc tej osobie nauczyć się czegoś bądź nakierować na pewną wiedzę(...)

Odpowiedź:
Bądźcie błogosławieni...
Cóż za wspaniały czas, najdrożsi. Wiosna nastała na północnej a jesień na południowej pólkuli Ziemi. Możecie twierdzić, że są to przeciwne sobie pory roku, są one jednak takie same, obie to okres przejścia z jednego stanu w drugi.

Jeśli spojrzycie na to w taki sposób, okaże się, że to czas, kiedy wszyscy dzielą to samo doświadczenie na swój własny, wyjątkowy sposób. Właśnie o występowaniu takich wydarzeń chcemy dziś porozmawiać.

Niektórzy wierzą, że nieoczekiwane zdarzenia są po prostu zbiegiem okoliczności, my jednak, drodzy, mówimy wam, że tak nie jest. Wasz świat jest pełen różnych wydarzeń zsynchronizowanych ze sobą w czasie i przestrzeni z jednego ważnego powodu, są one wynikiem waszych poczynań! Niektóre z nich to owoce wyrosłe z nasion ... zasianych zanim jeszcze rozpoczęliście swoją podróż na Ziemi, ale część z nich jest również wynikiem działania waszych energii podczas waszego pobytu już tu na Ziemi.

Zdarzenia powiązane ze sobą łańcuchem przyczynowości i wynikowości spełniają wiele celów, najważniejszym z nich jest przypominanie wam kim tak naprawdę jesteście i uświadamianie wam waszej mocy kreacji. Jest też mały sekret związany z ową zależnością, czy wiecie już jaki?

Im bardziej będziecie w waszym codziennym życiu zwracać uwagę na owe zdarzenia, tym częściej wnioski, które z nich wyciągniecie okażą się być coraz bardziej pomocne na drodze, którą wybraliście. Niektórym wydaje się, że to sprzeczność, ale tak nie jest.

Kiedy rozpoznasz i świadomie uznasz, że takie zdarzenia mają miejsce, otwierasz sie na przepływ strumienia energii w nich zawartej i pozwalasz mu wpłynąć w przestrzeń twojej rzeczywistości. W ten sposób tworzysz prąd, który otwiera drogę do kolejnych możliwości, dając im szansę na pojawienie się ich w twojej rzeczywistości.

Dlatego, drodzy, sugerowalibyśmy, byście baczniej przyglądali się takim zdarzeniom w waszym życiu a nie tylko odbierali je jako przypadek, szczęśliwy zbieg okoliczności czy jakkolwiek chcecie je nazywać. Nie jest konieczne, byście zbyt wnikliwie je analizowali.

Po prostu, oddychajcie, zrelaksujcie się, bądźcie w ciszy przez moment i przyjrzyjcie się uczuciom, jakie do was przychodzą. Jeśli nie możecie uzmysłowić sobie celu i sensu danego zdarzenia od razu, po prostu kontynuujcie swą podróż i baczcie na podobne sytuacje.

Ważną sprawą jest, by odnotować i wyraźnie stwierdzić, że łańcuch podobnych zdarzeń się wydłuża. Kiedy otrzymacie wskazówkę lub zostaniecie skierowani w jakimś kierunku, starajcie się podążać w tę stronę, by zobaczyć dokąd dojdziecie. Nie ma złych ani dobrych odpowiedzi, są tylko nieograniczone możliwości.

Im częściej będziecie zwracać uwagę i postępować według zasady, że wszystko ma swój czas i swoje miejsce, tym łatwiej będziecie dostrzegać znaczenie pojawiających się sytuacji w waszym życiu a świadomość ich występowania będzie dla was pomocnym narzędziem.

Wkrótce zrozumiecie, że jesteście zawsze we właściwym miejscu o właściwym czasie, że spotykacie właściwą osobę, adekwatnie do tego, co zawiera wasz umysł oraz uzmysłowicie sobie, że uzyskujecie właśnie tę informację, która pozwala pokonać wam przeszkodę, którą napotkaliście.

To właśnie jest życiem w wyższych wymiarach i uchwyceniem swego własnego strumienia energii w obrębie wielowątkowości Wszystkiego, co Jest. To zupełnie inny sposób życia niż ten, według którego działaliście do tej pory i musi upłynąć trochę czasu zanim się do niego przyzwyczaicie. Ale, tak jak mawiacie, wejdzie wam to w krew po pewnym czasie.

Chcielibyśmy wam przypomnieć, że jest to proces uczuciowego - w przeciwieństwie do myślowego - 'przechodzenia" przez wydarzenia, o których mowa. Będzie to wielki dzień, kiedy wy ludzie jako Aniołowie Ziemi będziecie "Myśleć waszymi Sercami a Odczuwać Umysłami"

Na tym etapie waszego rozwoju potraficie uchwycić jedynie niewielką część znaczenia tej wypowiedzi, jako że jej pełne zrozumienie będzie gigantycznym krokiem w rozwoju waszej świadomości.

Z naszego punktu obserwacyjnego, po drugiej stronie zasłony, możemy już dostrzec ruch związany z przystosowywaniem energii, by owa wspaniała rewolucja stała się waszą rzeczywistością. Zaprawdę jest to wspaniałe.

Wy możecie spojrzeć na swój świat i powiedzieć, że nigdy to nie nastąpi, my wam mówimy, że już się to dzieje. Prawdę mówiąc, zmiana ta jest bezpośrednim wynikiem napływu ogromnej ilości energii żeńskiej w obręb Ziemi.

Proces ten to równoważenie męskiej energii, energii analitycznego działania, poprzez energię żeńską, energię wychowawczą, energię siły twórczej. Jest to naturalny stan Wszystkiego, co Jest, całkowicie zrównoważony, nieskrępowanie płynący strumień energii, wolny od rozdzielenia, dwoistości, bez początku i bez końca.

Jeśli naprawdę spojrzycie na wszystko jako na część jednolitej całości, Świadomości Jedności, zaczniecie pojmować wagę umiejscowienia siebie w "nowym strumieniu" i podążania z biegiem nurtu.

Znajdować się w odpowiednim miejscu o właściwym czasie to znajdować się w strumieniu uniwersalnej energii. To być w "TEJ
chwili", kiedy wszystko staje się kryształowo przejrzyste i kiedy możesz dokonywać najlepszych wyborów dla siebie jako jednostki będącej iskrą Boga. Osiągasz wtedy łączność ze swymi naturalnymi siłami twórczymi i stajesz się jednym ze Wszystkim, co Jest.

Aniołowie Ziemi, po prostu podejmijcie decyzję, by stać się częścią tej chwili, strumienia energii a "We właściwym miejscu o właściwym czasie" wprawi was w zdumienie.

Pozostaniecie w głębi naszych najskrytszych uczuć, i prosimy was o to samo dla siebie nawzajem.
Błogosławieństwo dla każdego z was.
The Guardians

tytuł oryginału: 'Synchronicity'
źródło: http://www3.telus.net/theguardians/l_qa_032506.html

"We wlasciwym miejscu o wlasciwym czasie"

fajne :-) ale to all znam ale dobrze sobie przeczytac :-)