Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Вашата Божествено-Дадена Любов

Райско писмо #2539, публикувано на 07.11.2007

Бог каза:

Ако никога не сте страдали, ще обичате безусловно. Мисълта за себе си е това, което не ви позволява да обичате с цялото си сърце. Мислите, че някой ви обича една минута и не ви обича в следващата (минута) и така условията са породени, и вие отговаряте подобаващо. Мислите, че любовта може да бъде оттеглена и затова се оттегляте. Мислите, че любовта не ви принадлежи съвсем, нито като на получател, нито като на дарител.

Понякога измервате любовта в зависимост от това колко чувствате, че ви е дадено. Ще стигнете само до там в даването на любов и не по-далеч. Мислите, че трябва да следвате определената за вас крачка.

Възлюбени, какво ако вие сте тези, които да определят крачката? Какво ако вие сте все-дарител и давате цялата си любов през цялото време? Къде влизат наранените чувства? Какво ако наистина не мислите за връщане?

Не искам да кажа да олигавите всичко в любов. Искам да кажа да признаете любовта, която сте и така да давате любов, не основана на егото, а основана на Обширността. Не основана на Колко много и Колко малко. Не основана на възприета мярка, но основана на любовта като на потока на живота.

Защо да не изливате любовта си където и да сте и при всякакви обстоятелства? Защо някой или нещо да заема мястото на Божествено-дадената ви любов?

Тръгнете от предпоставката, че не може да има недостиг на любов. Не може да ви свърши любовта. Любовта не е разделена на порции дажба. Тя не се дава процентно, или, единствените проценти, в които се дава са 100%. От кога трябва да давате по-малко, отколкото ви е дадено? Дори и малко по-малко е твърде по-малко.

Не складирайте любов. Не трябва да я поддържате в резерв. Мярката на любовта ви не се определя от нищо и никого извън вас. Любовта не е стока, за която да се пазарите на някой уличен панаир. Любовта не е стока. Тя не е на стоковата борса. Любовта трябва да се дава свободно без препятствие. Всички препятствия, които виждате или от които се боите са въображаеми. Обичайте, възлюбени. Просто обичайте и толкова. Вземете решение веднъж за винаги, че нищо няма да спира свободното ви даряване на любов.

Повече няма да заделяте част от любовта си. Любовта ви вече няма да бъде разпределена тук и не там. Повече няма да примамвате с любовта си, като я държите нависоко и после я прибирате. Ще бъдете в съгласие с любовта. Просто няма да има задръжки, препречени пред даряването ви на любов. Любовта не трябва да бъде заслужена. Тя не е заплата за плащане. Любовта е любов и нищо друго, освен любов.

Ограничената любов е любов ограничена. Ако ограничавате любовта, която давате, вие не давате целия си дял. Любовта не се дава минимално. Тя трябва да се дава изобилно.

Отстранете егото си от любовта и ще обичате по начина, по който трябва да обичате. Никога няма да оттеглите любовта. Любовта ви никога няма да зависи от нищо, освен от самата себе си. Ще обичате напълно и винаги. Вземете решението сега и после забравете за него. Когато бентовете на любовта са отворени, те са отворени. Просто ще обичате, без да мислите за това.

Ще откриете, че са ви приятни дори онези, които са ви били неприрятни преди. С любовта всички неща са възможни. Вие сте предвестник на любовта и сега е моментът да атакувате с любов. Нещото. Днес вие обичате. Обичате независимо. Трябва да обичате с цялото си сърце. Започнете сега. Това е Волята Ми.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева