Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Променете нещо за себе си

Райско писмо #2553, публикувано на 21.11.2007

Бог каза:

Скъпи сърца, вие копнеете да сте свободни от пречки. Трябва да сте разбрали до сега, че пречките са една мисъл в ума ви. Понякога мислите, че нищо не става както трябва за вас. Опитвате се да намерите някакъв документ и не можете да го намерите. Вярно е, че не можете да намерите документа, все пак вие сте тези, които решихте, че търсенето на документа трябва да се смята за пречка. Вие изисквате документът да се появи и когато той не се появява, той ви се е противопоставил. И така вие се чувствате раздразнени, всичко това само защото сте решили, че загубването на документа е пречка. Разбира се, то е пречка за вашето предубеждение. Какво ако вместо като пречка приемете, че липсващият документ като указание за определена посока?

Когато Едисон усъвършенстваше електричеството, той не смяташе безбройните си проби и грешки за катастрофи. Защо не знаете това? Има ли някаква причина защо нещата, които не работят по начина, по който вие искате да трябва да се смятат за катастрофални? Не е необходимо да правите от мравката слон. Променете перспективата си.

Възлюбени, какво е човешкият живот, ако не проби и грешки? Очаквахте ли всичко да работи перфектно за вас?

Също не е необходимо да мислите, че сте изправени срещу каменна стена. Вие искате много, от себе си, от другите, от живота. Може да сте установили стандарти, които изискват твърде много от вас. Ако животът ви трябва да е идеален във вашите очи, вие наистина ще изпитате безпомощност. Казвате, че не обичате да се чувствате безпомощни, тогава защо изпитвате безпомощност толкова силно и толкова често? Не ви ли омръзна? Възможно ли е да приключите с чувството на безпомощност и просто да напредвате, подсвирквайки си, докато работите?

Твърде често вие сами се подреждате, възлюбени. Вие самите се превръщате в наивници. Не е ли вярно, че връхлитате върху същото препятствие отново и отново. Удряте си главате в същата каменна стена. Колко пъти ще си позволите да бъдете изпуснати от случайностите на живота? Възлюбени, това, че нещо дразнещо съществува не означава, че трябва да се ядосвате или да да губите търпение, или да полудявате, та да ви връзват. Вие сте тези, които се вързвате. Вие избирате да възприемате по един начин или по друг.

Понякога вие сте като разглезеното дете, което иска всичко да става по неговата воля. В себе си вие тропате с крак и роните сълзи от безпомощност. Това не е нещо, с което да се гордеете, възлюбени.

Доставяйте наслада по-лесно. Направете промяна за себе си в собствения си живот. Не се налагайте на себе си. Оставете живота да върви по пътя си и вие вървете по своя. Продължавайе да опитвате, но не опитвайте толкова упорито. Вградете в правилото си, че може да не намерите документа, който търсите. Вградете, че компютърът може да не съдейства, че някой може да не достави, или да достави късно. Вие не приемате неефективността. Вие не я очаквате. В същото време не трябва да се смайвате от нея.

Същото е с времето. Облаците превземат един ден. Вие не размахвате юмрук срещу дъжда. Не се чувствате толкова добродетелни, затова че обвинявате дъжда в нечестна игра. Не обвинявайте нищо, възлюбени. Продължете живота си добродушно. Бъдете актив за себе си.

Виждате ли как всички пречки са във вас? Вие се блокирате, като приемате неудобствата толкова сериозно. Детайлите на живота не винаги са толкова съвършени. Кой каза, че трябва да бърат? О, Аз мислех, че вие може да сте си помислили така. И сега ще свалите защитата, която сте издигнали. Махнете бариерите в себе си, възлюбени, и така вие ще бъдете свободни от тях.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева