HEAVEN #2487 En Servei a Déu, 26 de Setembre del 2007