HEAVEN #2665 Sou de les Estrelles, 12 de Març del 2008